Komisje

Komisje OM PTTK prowadzą weryfikację odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych (Terenowy Referat Weryfikacyjny) oraz wraz z Komisją Szkoleń organizują specjalistyczne szkolenia kadry programowej Oddziału.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z poszczególnymi Komisjami mailowo lub przychodząc na spotkanie do Referatu Weryfikacyjnego.

Dokumenty regulujące zasady funkcjonowania Komisji Programowych OM PTTK w Warszawie:

Komisje Programowe OM 2016-2018

W dniu 25.10.2016 r. zostały wybrane nowe składy Komisji. Skład osobowy poszczególnych komisji znajduje się w rozwijanych paskach menu na górze strony.

Komisje Programowe OM 2014-2016

W dniu 28.10.2014 r. odbyło się spotkanie inaugurujące działalność nowych Komisji Programowych na kadencję 2014-2016. Zarząd Oddziału krótko przedstawił zasady współpracy z komisjami, które następnie się ukonstytuowały. Skład Komisji Programowych jest następujący:

Weryfikat Komisja ds. OT Komisja Turystyki Górskiej
Małgorzata Gładyś-Kwatek (P) Patryk Kocięcki (P) Rafał Kwatek (P)
Anna Natusiewicz (W) Magdalena Senderowska (W) Małgorzata Gładyś-Kwatek (W)
 Rafał Kwatek – skarbnik Tamas Dombi Andrzej Olejniczak (W)
 Małgorzata Kazimierczak Rafał Kwatek Piotr Nawalany
Andrzej Olejniczak  Patryk Kocięcki
Helena Kossowska  Tamas Dombi
Natalia Baryga
Komisja Turystyki Pieszej Komisja Krajoznawcza i OnZ Komisja Turystyki Jaskiniowej
Małgorzata Gładyś-Kwatek (P) Tomasz Bajda (P) Paweł Dudzik (P)
Rafał Kwatek (W)  Adam Ciołek (W) Zbigniew Strucki (W)
Ryszard Wilk (Przewodniczący Zespołu Znakarskiego) Wawrzyniec Wojszko-Kołodyński
Piotr Nawalany Zbigniew Strucki
Tamas Dombi  Anna Malanowska
Zbigniew Strucki
 Daniel Kuligowski
Małgorzata Kazimierczak
Komisja Imprez na Orientację Komisja Turystyki Kolarskiej Komisja Przewodnicka
Barbara Szmyt (P) Ryszard Wilk (P) Tomasz Dygała (P)
Tamas Dombi Anna Malanowska (W) Marcin Tysler (W)
Anna Malanowska Dariusz Walczyna (W) Michał Kaczmarski (W)
Dariusz Walczyna Jerzy Antychowicz Magdalena Senderowska
Paweł Dudzik Adam Ciołek
Paweł Rozwadowski Wawrzyniec Wojszko-KołodyńskiPaweł DudzikGrzegorz Tyliński
Komisja Ochrony Przyrody Komisja Turystyki Narciarskiej  
Sergiusz Borecki (P) Szymon Bijak (P)
Małgorzata Kazimierczak (W) Piotr Szulewski
Anna Natusiewicz

Barbara Szmyt

Legenda: P – przewodniczący, W – wiceprzewodniczący, S – sekretarz

Komisje Programowe OM 2012-2014

W dniu 30.10.2012 odbyło się spotkanie inaugurujące działalność nowych Komisji Programowych na kadencję 2012-2014. Zarząd Oddziału krótko przedstawił zasady współpracy z komisjami, które następnie się ukonstytuowały. Skład Komisji Programowych jest następujący:

Weryfikat Komisja ds. OT Komisja Turystyki Górskiej
Małgorzata Gładyś-Kwatek (P) Patryk Kocięcki (P) Rafał Kwatek (P)
Sergiusz Borecki (W) Andrzej Olejniczak (W) Małgorzata Gładyś-Kwatek (W)
Barbara Szmyt (W) Tomek Dombi
Tamas Dombi Andrzej Olejniczak
Helena Kossowska
Rafał Kwatek
Dariusz Walczyna
Agnieszka Wiesyk
Komisja Turystyki Pieszej Komisja Krajoznawcza i OnZ Komisja Turystyki Jaskiniowej
Daniel Kuligowski (P) Szymon Bijak (P) Maciej Ignatowicz (P)
Małgorzata Gładyś-Kwatek (W)  Beata Bacińska Edyta Tomczyszyn (W)
Ryszard Wilk (P podk. znakarska) Sergiusz Borecki Sergiusz Borecki (S)
Tomek Dombi Tymon Skadorwa
Rafał Kwatek
Bogdan Ziółkowski
Komisja Imprez na Orientację Komisja Turystyki Kolarskiej Komisja Ochrony Przyrody
Barbara Szmyt (P) Ryszard Wilk (P) Sergiusz Borecki (P)
Tomek Dombi (W) Konrad Górski (W) Małgorzata Kazimierczak (W)
 Anna Natusiewicz Dariusz Walczyna (W) Anna Natusiewicz
Marcin Szajko Andrzej Olejniczak (S)
Komisja Turystyki Motorowej Komisja Turystyki Narciarskiej Komisja Turystyki Kajakowej
Daniel Kuligowski (P) Tymon Skadorwa (P) Helena Kossowska (P)
Maciej Ignatowicz (W) Szymon Bijak Paweł Dudzik
Sergiusz Borecki Marcin Jaszczyński Michał Wojewoda

Legenda: P – przewodniczący, W – wiceprzewodniczący, S – sekretarz