Informacja o pracy Weryfikatu

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną mocno ograniczającą wszelką działalność stacjonarną, Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego postanowił przyjąć tymczasowo następującą formę działania:

 1. Wszelkie weryfikacje kierowane do Biura TRW drogą e-mailową będzie koordynował kol. Paweł Dudzik.
 2. Za weryfikację odznak kierowanych na adres Biura TRW poprzez skrytkę pocztową:
          Terenowy Referat Weryfikacyjny
          Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
          skrytka pocztowa nr 31
          00-001 Warszawa 1
  będzie odpowiedzialna kol. Paulina Lech.

Równocześnie informujemy, że z Biurem TRW można się kontaktować wyłącznie drogą e-mailową (weryfikat@om.pttk.pl). Wszelkie płatności mogą być dokonywane wyłącznie na wskazane konto bankowe, a przesyłki „za potwierdzeniem odbioru” będą zwracane do adresata.

Numer konta bankowego, kwoty do wpłaty i opis wpłaty (nr wysyłki) podawane są przez weryfikat po skompletowaniu zamówienia – wpłaty bez odpowiedniego opisu traktowane są jako darowizna na rzecz OM, a nie zapłata za odznaki!

Chętnych, pragnących wspomóc pracę Biura TRW prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą e-mailową na adres Biura TRW (weryfikat@om.pttk.pl) z podaniem imienia i nazwiska, koła/klubu oraz posiadanych uprawnień. Poszukujemy osób z uprawnieniami OTP, GOT, IKR i IKP oraz IOP. Stroną techniczną przeprowadzania weryfikacji zajmą się koordynatorzy.

 

Okolicznościowa odznaka z okazji 60-lecia OM

Z przyjemnością inaugurujemy nową okolicznościową odznakę powołaną specjalnie, żeby uczcić 60-lecie Oddziału Międzyuczelnianego.

Informujemy, że Zarząd OM przyjął zaktualizowany regulamin odznaki.
Wydłużono termin zdobywania (pkt 2) oraz weryfikacji (pkt 8) odznaki oraz doprecyzowano warunki jej zdobywania (pkt 4).

Zachęcamy do zdobywania!

Komunikat bazy w Podwilku

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
i
Stowarzyszenie Studencki Klub Górski
z przykrością zawiadamiają, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego
koronawirusem COVID 19
baza namiotowa „Madejowe Łoże” w Podwilku na Orawie
w 2020 roku jest nieczynna.
Biwakowanie oraz korzystanie z infrastruktury jest zabronione.
Zapraszamy za rok!

Wyniki konkursu na odznakę 60-lecia OM

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane projekty odznaki z okazji 60-lecia OMu. Można się z nimi zapoznać tutaj.
Zarząd Oddziału postanowił przyznać nagrodę główną projektowi nr 9 (autor: Barbara Szmyt) oraz dwa wyróżnienia projektom nr 3 (autor: Dariusz Walczyna) oraz nr 5 (autor: Tomasz Skowroński).
Gratulujemy!