Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego

Zarząd OM PTTK w Warszawie postanawia zwołać Walny Zjazd Oddziału w dniu 29 maja 2018 r.
Walny Zjazd odbędzie się na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (ul. Waryńskiego 1) – sala 166.
Pierwszy termin Zjazdu ustalono na godzinę 18:00, drugi (w przypadku braku quorum w pierwszym) – na godz. 18:15.

Podstawą określenia liczby delegatów Koła/Klubu na Zjazd jest liczba członków Koła/Klubu z opłaconą składką członkowską PTTK na rok 2017, która została wykazana w sprawozdaniach TK-K za 2017 r. zweryfikowanych o liczbę znaczków sprzedanych poszczególnym kołom przez skarbnika Oddziału.

Nr koła Członkowie Delegaci
1 71 8
7 51 6
9 25 3
11 28 3
16 19 2
18 14 2
23 50 5
26 23 3
44 31 4
69 18 2
38

Wiąże się to koniecznością przeprowadzenia Walnych Zebrań Kół w celu wyboru delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych OM (koła/kluby) trwać będzie w terminie 1 marca – 30 kwietnia 2018 r. W przypadku kół i klubów, którzy wybrali delegatów na Walnych kół w okresie 1 października 2017 r. – 28 lutego 2018 r. mandaty delegatów zachowują ważność, o ile koło lub klub nie przeprowadzi walnego zebrania w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Wszystkie koła prosimy o przesłanie do Zarządu Oddziału sprawozdań z Walnych Zebrań kół, na których wybierani zostaną delegacji na Walny Zjazd Oddziału oraz druków wyboru delegata (zgodnie z wzorem: http://www.pttk.pl/zycie/xviii/materialy/56_zaswiadczenie%20wyboru_kolo_klub.doc).

W razie jakiś pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem OM na adres info(malpka)om.pttk.pl

1% – podsumowanie wpłat w 2017 r.

Poniżej przedstawiamy wpłaty 1% przekazane na Oddział Międzyuczelniany w 2017 r.:

Koło / Jednostka OM Uwagi wpłaty
wpłaty na konto deklaracje e-mail dane z US maks ostateczne
1 Jedynka  44,30 zł  77,10 zł  552,50 zł  552,50 zł  552,50 zł
7 SKPT  57,80 zł  138,60 zł  901,10 zł  901,10 zł  901,10 zł
9 SKPB  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł
11 Podwilk (SKG)  –   zł  33,00 zł  1 195,40 zł  1 195,40 zł  1 195,40 zł
16 Łopienka (AKT)  300,44 zł  527,10 zł  1 564,84 zł  1 564,84 zł  1 564,84 zł
18 Nieznajowa  34,20 zł  325,10 zł  607,20 zł  607,20 zł  607,20 zł
23 SKPTG  64,30 zł  416,90 zł  1 472,90 zł  1 472,90 zł  1 472,90 zł
26 KTE Tramp  14,70 zł  –   zł  14,70 zł  14,70 zł  14,70 zł
44 Stowarzysze  –   zł  –   zł  566,10 zł  566,10 zł  566,10 zł
69  –   zł  –   zł  406,40 zł  406,40 zł  406,40 zł
KInO Komisja  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł
dzwonnica w Polanach Surowicznych  813,60 zł  –   zł  3 197,40 zł  3 197,40 zł  3 197,40 zł
nieprzydzielone  10 464,40 zł  –   zł  208,20 zł  1 315,20 zł  1 315,20 zł
suma  11 793,74 zł  1 517,80 zł  10 686,74 zł  11 793,74 zł  11 793,74 zł

Przerwa wakacyjna w działalności weryfikatu

Za tydzień 27.06.2017 r. odbędzie się ostatni dyżur weryfikatu w tym roku akedemickim. W wakacje możliwa będzie tylko weryfikacja korespondencyjna, ale z utrudnieniami – nie wszyscy przodownicy są dostępni i odbiór poczty z ul. Senatorskiej będzie okazjonalny.

PREZD WYSŁANIEM książeczek do weryfikacji KONIECZNIE napisz e-mail do weryfikatu (weryfikat@om.pttk.pl) – może uda się coś usprawnić przy wysyłce na adres prywatny!

Normalną działalność wznowimy po wakacjach – w październiku.