Zamówienie Jubileuszowych Odznak KTG

Terenowy Referat Weryfikacyjny będzie składał zamówienie na Odznakę Jubileuszową w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości utworzoną przez Komisję Turystyki Górskiej.
W celu jej zamówienia należy przesłać na adres weryfikat (małpka) om.pttk.pl zdjęcie/skan weryfikacji i naklejki oraz dane kontaktowe. Cena odznaki: ok. 10 zł.

Termin składania zamówień: do 4.12.2018 r. (wtorek). do końca dnia.

Spotkania weryfikatu po przerwie wakacyjnej

Z przyjemnością informujemy, że od 25 października 2018 r. zostają wznowione, po przerwie wakacyjnej, spotkania weryfikatu.

Będziemy spotykać się w czwartki w nowym miejscu – przy Placu Konstytucji 4 w godz. 18:00-19:30. Gościny udzieli nam Warsztat Warszawski – trzeba wejść na pierwsze piętro i znaleźć nas w sali nr 1 lub na korytarzu, gdzie są wygodne kanapy, można sobie również zrobić kawę czy herbatę.

W razie chęci nabycia większej ilości odznak czy książeczek prosimy o wcześniejszą informację (weryfikat@om.pttk.pl lub tel. 503860414)

Zapraszamy!

Komunikat weryfikatu

Terenowy Referat Weryfikacyjny informuje, że powakacyjne stacjonarne spotkania zostaną wznowione w połowie października. Informacje dotyczące godziny i miejsca zostaną opublikowane na tej stronie w późniejszym terminie.

Komunikat weryfikatu

Biuro weryfikatu informuje, że w najbliższy wtorek (29 maja) spotkanie weryfikatu nie odbędzie się. Kolejne i zarazem ostatnie przed wakacjami spotkania weryfikatu odbędą się 5 i 12 czerwca.

Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego

Zarząd OM PTTK w Warszawie postanawia zwołać Walny Zjazd Oddziału w dniu 29 maja 2018 r.
Walny Zjazd odbędzie się na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (ul. Waryńskiego 1) – sala 166.
Pierwszy termin Zjazdu ustalono na godzinę 18:00, drugi (w przypadku braku quorum w pierwszym) – na godz. 18:15.

Podstawą określenia liczby delegatów Koła/Klubu na Zjazd jest liczba członków Koła/Klubu z opłaconą składką członkowską PTTK na rok 2017, która została wykazana w sprawozdaniach TK-K za 2017 r. zweryfikowanych o liczbę znaczków sprzedanych poszczególnym kołom przez skarbnika Oddziału.

Nr koła Członkowie Delegaci
1 71 8
7 51 6
9 25 3
11 28 3
16 19 2
18 14 2
23 50 5
26 23 3
44 31 4
69 18 2
38

Wiąże się to koniecznością przeprowadzenia Walnych Zebrań Kół w celu wyboru delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych OM (koła/kluby) trwać będzie w terminie 1 marca – 30 kwietnia 2018 r. W przypadku kół i klubów, którzy wybrali delegatów na Walnych kół w okresie 1 października 2017 r. – 28 lutego 2018 r. mandaty delegatów zachowują ważność, o ile koło lub klub nie przeprowadzi walnego zebrania w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Wszystkie koła prosimy o przesłanie do Zarządu Oddziału sprawozdań z Walnych Zebrań kół, na których wybierani zostaną delegacji na Walny Zjazd Oddziału oraz druków wyboru delegata (zgodnie z wzorem: http://www.pttk.pl/zycie/xviii/materialy/56_zaswiadczenie%20wyboru_kolo_klub.doc).

W razie jakiś pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem OM na adres info(malpka)om.pttk.pl