Zarząd Oddziału 2016-2018

Z przyjemnością informujemy, że w dn. 10.05.2016 r. podczas Walnego Zjazdu OM został wybrany nowy Zarząd Oddziału w składzie:
Patryk Kocięcki (Koło nr 23) – Prezes
Anna Natusiewicz (Koło nr 44) – Wiceprezes
Barbara Szmyt (Koło nr 44) – Wiceprezes
Bogdan Leśnik (Koło nr 23) – Skarbnik
Jerzy Antychowicz (Koło nr 23) – Sekretarz
Natalia Zyśk (Koło nr 16) – Członek
Tomasz Łaski (Koło nr 44) – Członek

DSC08775

Od lewej stoją: Patryk Kocięcki, Bogdan Leśnik, Jerzy Antychowicz, Barbara Szmyt, Anna Natusiewicz, Tomasz Łaski, Natalia Zyśk

Dokumentacja dot. Walnego Zjazdu dostępna jest w zakładce Dokumenty.

Walny Zjazd OM PTTK w Warszawie – 10 maja 2016

Drodzy i Szanowni,

Przypominamy, że 10 maja 2016 (wtorek) odbędzie się Walny Zjazd OM PTTK w Warszawie. Sprawozdanie Zarządu, porządek Zjazdu i jego regulamin znajdują się w załącznikach, prosimy o zapoznanie się z nimi wcześniej, aby zebranie poszło nam szybko i sprawnie.
Zebranie odbędzie się na Wydziale Transportu PW, ul. Koszykowa 75.
Pierwszy termin zebrania jest wyznaczony 10 maja na godzinę 18.15, a drugi termin 10 maja na 18.30. Proszę o kierowanie się do sali 13 (korytarz na parterze po lewej stronie), na której wywiesimy informację, w której sali dokładnie będzie zebranie. Będziemy wdzięczni za przybycie wcześniej.
Przypominamy o zabraniu AKTUALNEJ (czyli ze znaczkiem z opłaconą składką) legitymacji PTTK przez delegatów. 
Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia!
EDIT: Zebranie odbędzie się w sali numer 5

Karolina Aptowicz (1989-2016)

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci kaśp. Karoliny Aptowicz – jednej z Wiceprzewodniczących Oddziału Międzyuczelnianego, aktywnej wieloletniej działaczki Koła PTTK nr 1 przy PW „Jedynka”, członkini Komisji Akademickiej ZG PTTK, a przede wszystkim naszej doskonałej Koleżanki i towarzyszki wielu niezapomnianych wydarzeń i wyjazdów.
Odeszła na wieczną wędrówkę Osoba o ogromnej życzliwości dla ludzi, wielkiej uczciwości i szlachetności, będzie nam Jej bardzo brakowało. Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Delegaci na Walny Zjazd OM

Zarząd OM PTTK w Warszawie postanawia zwołać Walny Zjazd Oddziału w dniu 10 maja 2016 r. (więcej informacji w terminie późniejszym).

Podstawą określenia liczby delegatów Koła/Klubu na Zjazd jest liczba członków Koła/Klubu z opłaconą składką członkowską PTTK na rok 2015, która została wykazana w sprawozdaniach TK-K za rok 2015 zweryfikowanych o liczbę znaczków sprzedanych poszczególnym kołom przez skarbnika Oddziału.

nr koła liczba członków liczba delegatów
1 62 7
7 50 5
9 23 3
11 9 1
16 21 3
18 20 2
23 57 6
26 19 2
44 29 3
69 24 3
suma 314 35

Wiąże się to koniecznością przeprowadzenia Walnych Zebrań Kół w celu wyboru delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych OM (koła/kluby) trwać będzie w terminie 1 lutego – 30 kwietnia 2016 r. W przypadku kół i klubów, którzy wybrali delegatów na Walnych kół w okresie 1 października 2015 – 30 stycznia 2016 r. mandaty delegatów zachowują ważność, o ile koło lub klub nie przeprowadzi walnego zebrania w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Wszystkie koła prosimy o przesłanie do Zarządu Oddziału sprawozdań z Walnych Zebrań kół, na których wybierani zostaną delegacji na Walny Zjazd Oddziału oraz druków wyboru delegata (zgodnie z wzorem: http://www.pttk.pl/zycie/xviii/materialy/56_zaswiadczenie%20wyboru_kolo_klub.doc).

W razie jakiś pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem OM na adres info(malpka)om.pttk.pl

Rok Krajoznawstwa 2016

W związku z przypadającą w bieżącym roku 110 rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego rok 2016 został ogłoszony w Rokiem Krajoznawstwa Polskiego.

Zapraszamy Wszystkich do organizacji i udziału w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. Jednocześnie zachęcamy do zdobywania oddziałowych odznak krajoznawczych:

Nowa odznaka – Szlakiem Protestantyzmu w Polsce

Zapraszamy do zdobywania nowej odznaki uchwalonej przez Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie.

W roku 2017 ewangelicy w Polsce i na świecie obchodzić będą pięćsetną rocznicę Reformacji,ruchu, który wywarł ogromny wpływ na kształt cywilizacji europejskiej. Reformacja i protestantyzm zajmuje również poczesne miejsce w historii Polski. Począwszy od szesnastego wieku, gdy Polacy znajdowali się wśród czołowych działaczy tego ruchu, a możnowładcy i szlachta wraz ze swymi poddanymi chętnie przyjmowali zreformowaną religię, przez kolejne stulecia, kiedy to na ziemie polskie napływała ludność protestancka, aż po dzień dzisiejszy, w którym Kościoły wywodzące się z Reformacji, choć nieliczne, aktywnie uczestniczą w życiu religijnym i społecznym naszego kraju.

Ponadto w granicach Polski po drugiej wojnie światowej znalazły się tereny, gdzie protestantyzm był wyznaniem dominującym. Wszystko to sprawiło, że w całym kraju znaleźć można obiekty należące do protestanckiego dziedzictwa kulturowego, a niektóre z nich są zabytkami klasy międzynarodowej.

Celem ustanowienia odznaki „Szlakiem Protestantyzmu w Polsce” jest promowanie i popularyzacja obiektów związanych z przeszłością i teraźniejszością protestantyzmu w Polsce oraz jego wkładu w kulturę i historię kraju. Patronat nad odznaką objął Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Regulamin odznaki w stopniu popularnym jest tak skonstruowany, by zachęcić do poznawania lokalnego dziedzictwa, również w ramach wycieczek szkolnych, parafialnych czy rodzinnych. Wyższe stopnie zachęcają do podnoszenia kwalifikacji krajoznawczych; kanon obiektów ma charakter półotwarty: ich dobór opiera się nie tylko na wartości artystycznej lub historycznej, ale również kieruje się różnorodnością epok, stylów, denominacji, charakteru osadnictwa, rodzaju obiektów, a nawet stanu zachowania. Zdobywca odznaki może jednak wybierać również część obiektów według własnego uznania, kierując się własnymi zainteresowaniami i możliwościami. Wszystko to ma na celu zaprezentowanie dziedzictwa protestantyzmu w Polsce w całej jego różnorodności i złożoności. Inicjatorem odznaki i autorem regulaminu jest Marcin Tysler.

Z regulaminem można zapoznać się tu: regulamin

Zebranie zarządu OM PTTK wtorek, 24 listopada, 19.45 (zmiana terminu!)

Zapraszamy na zebranie zarządu OM PTTK we  wtorek, 24 listopada (zmiana terminu!). Zapraszam do przybycia na 19.45 na Wydział Transportu PW przy ul. Koszykowej, zdecydujemy, gdzie się przemieścimy (będzie to miejsce w pobliży wydziału).

Przypominamy, że kolejne zebrania zaplanowane są na każdy drugi wtorek miesiąca, będziemy o nich informować na bieżąco.