Przerwa w działalności weryfikatu

Od 1 lipca do 30 września nastąpi przerwa wakacyjna w działalności weryfikatu. W tym okresie nie będą odbywały się spotkania weryfikatu, wydłuży się również czas obsługi korespondencji listownej oraz odpowiedzi na maile.

Spotkanie weryfikatu 21.06.2016 r.

W dniu 21 czerwca 2016 r. podczas spotkania weryfikatu wyjątkowo będzie prowadzona wyłącznie weryfikacja odznak – nie będzie możliwości zakupu odznak i książeczek. Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że przed przerwą wakacyjną zaplanowane są jeszcze dwa spotkania weryfikatu: 21 i 28 czerwca.

Zarząd Oddziału 2016-2018

Z przyjemnością informujemy, że w dn. 10.05.2016 r. podczas Walnego Zjazdu OM został wybrany nowy Zarząd Oddziału w składzie:
Patryk Kocięcki (Koło nr 23) – Prezes
Anna Natusiewicz (Koło nr 44) – Wiceprezes
Barbara Szmyt (Koło nr 44) – Wiceprezes
Bogdan Leśnik (Koło nr 23) – Skarbnik
Jerzy Antychowicz (Koło nr 23) – Sekretarz
Natalia Zyśk (Koło nr 16) – Członek
Tomasz Łaski (Koło nr 44) – Członek

DSC08775

Od lewej stoją: Patryk Kocięcki, Bogdan Leśnik, Jerzy Antychowicz, Barbara Szmyt, Anna Natusiewicz, Tomasz Łaski, Natalia Zyśk

Dokumentacja dot. Walnego Zjazdu dostępna jest w zakładce Dokumenty.

Walny Zjazd OM PTTK w Warszawie – 10 maja 2016

Drodzy i Szanowni,

Przypominamy, że 10 maja 2016 (wtorek) odbędzie się Walny Zjazd OM PTTK w Warszawie. Sprawozdanie Zarządu, porządek Zjazdu i jego regulamin znajdują się w załącznikach, prosimy o zapoznanie się z nimi wcześniej, aby zebranie poszło nam szybko i sprawnie.
Zebranie odbędzie się na Wydziale Transportu PW, ul. Koszykowa 75.
Pierwszy termin zebrania jest wyznaczony 10 maja na godzinę 18.15, a drugi termin 10 maja na 18.30. Proszę o kierowanie się do sali 13 (korytarz na parterze po lewej stronie), na której wywiesimy informację, w której sali dokładnie będzie zebranie. Będziemy wdzięczni za przybycie wcześniej.
Przypominamy o zabraniu AKTUALNEJ (czyli ze znaczkiem z opłaconą składką) legitymacji PTTK przez delegatów. 
Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia!
EDIT: Zebranie odbędzie się w sali numer 5

Karolina Aptowicz (1989-2016)

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci kaśp. Karoliny Aptowicz – jednej z Wiceprzewodniczących Oddziału Międzyuczelnianego, aktywnej wieloletniej działaczki Koła PTTK nr 1 przy PW „Jedynka”, członkini Komisji Akademickiej ZG PTTK, a przede wszystkim naszej doskonałej Koleżanki i towarzyszki wielu niezapomnianych wydarzeń i wyjazdów.
Odeszła na wieczną wędrówkę Osoba o ogromnej życzliwości dla ludzi, wielkiej uczciwości i szlachetności, będzie nam Jej bardzo brakowało. Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Delegaci na Walny Zjazd OM

Zarząd OM PTTK w Warszawie postanawia zwołać Walny Zjazd Oddziału w dniu 10 maja 2016 r. (więcej informacji w terminie późniejszym).

Podstawą określenia liczby delegatów Koła/Klubu na Zjazd jest liczba członków Koła/Klubu z opłaconą składką członkowską PTTK na rok 2015, która została wykazana w sprawozdaniach TK-K za rok 2015 zweryfikowanych o liczbę znaczków sprzedanych poszczególnym kołom przez skarbnika Oddziału.

nr koła liczba członków liczba delegatów
1 62 7
7 50 5
9 23 3
11 9 1
16 21 3
18 20 2
23 57 6
26 19 2
44 29 3
69 24 3
suma 314 35

Wiąże się to koniecznością przeprowadzenia Walnych Zebrań Kół w celu wyboru delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych OM (koła/kluby) trwać będzie w terminie 1 lutego – 30 kwietnia 2016 r. W przypadku kół i klubów, którzy wybrali delegatów na Walnych kół w okresie 1 października 2015 – 30 stycznia 2016 r. mandaty delegatów zachowują ważność, o ile koło lub klub nie przeprowadzi walnego zebrania w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Wszystkie koła prosimy o przesłanie do Zarządu Oddziału sprawozdań z Walnych Zebrań kół, na których wybierani zostaną delegacji na Walny Zjazd Oddziału oraz druków wyboru delegata (zgodnie z wzorem: http://www.pttk.pl/zycie/xviii/materialy/56_zaswiadczenie%20wyboru_kolo_klub.doc).

W razie jakiś pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem OM na adres info(malpka)om.pttk.pl

Rok Krajoznawstwa 2016

W związku z przypadającą w bieżącym roku 110 rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego rok 2016 został ogłoszony w Rokiem Krajoznawstwa Polskiego.

Zapraszamy Wszystkich do organizacji i udziału w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. Jednocześnie zachęcamy do zdobywania oddziałowych odznak krajoznawczych: