*Nazwa imprezy:


  *Koło organizujące imprezę:

  Dane kierownika imprezy:
  *Imię i nazwisko

  *Numer OT lub rodzaj i numer innego uprawnienia:

  *Telefon kontaktowy do kierownika imprezy:

  *Adres @mail kierownika imprezy turystycznej: Wyślij kopię potwierdzenia do (opcjonalne):

  Charakter imprezy:

  Jeśli inna:

  *Data i miejsce rozpoczęcia imprezy (rrrr-mm-dd):

  Trasa lub miejsce imprezy:

  *Data i miejsce zakończenia imprezy (rrrr-mm-dd):

  Planowana liczba uczestników imprezy:

  Kadra programowa (imię, nazwisko, uprawnienia oraz funkcja jeśli przewidziano):

  Regulamin imprezy jeżeli taki istnieje (max. 10MB, wyłącznie jako .txt, .pdf, .doc, .docx, .docm):  wersja v1.1