Share this post on:

Informujemy, że kolejne spotkanie ZOMu planowane jest na 6 lipca br., na godz. 19:00 (formuła zdalna, przez platformę Jitsi Meet). Osoby pragnące wziąć w nim udział proszone są o podanie poprzez e-mail info@om.pttk.pl imienia i nazwiska, numeru Koła oraz tematu do poruszenia.

Share this post on: