Władze w kadencji 2020/2022

W dniu 17 listopada 2020 r. zostały wybrane następujące władze OM:

Zarząd
Prezes Wojciech Nowicki
Wiceprezes Ireneusz Gill
Wiceprezes Dariusz Mazurek
Sekretarz Rafał Starościk
Skarbnik Anna Kadłubowska
Członek Paulina Lech
Komisja Rewizyna
Prezes Szymon Bijak
Wiceprezes Marcin Tysler
Sekretarz Natalia Zyśk
Członkowie Barbara Szmyt
Jerzy Antychowicz
Bogdan Leśnik

 

Sąd Koleżeński
Prezes Rafał Kwatek
Wiceprezes Ryszard Wilk
Sekretarz Anna Malanowska
Członkinie Martyna Serafin
Kinga Kozłowska

Z członkami Zarządu Oddziału można się skontaktować poprzez e-mail: info( @ )om.pttk.pl , a bezpośrednio ze skarbnikiem pod tym adresem poczty elektronicznej: skarbnik( @ )om.pttk.pl

Z członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału międzyuczelnianego można skontaktować się pod adresem: komisja.rewizyjna.OM( @ ).gmail.com