Natalia Zyśk – prezes

Zadania:

 1. organizacja zebrań Zarządu
 2. koordynacja pracy Zarządu OM
 3. kontakt z ZG PTTK i innymi jednostkami PTTK
 4. kontakt z US
 5. kontakt z KRS
 6. nadzór nad współpracownikami Zarządu
 7. kontakt i nadzór nad kołami OM

Jolanta Senator – wiceprezes

Zadania:

 1. nadzór merytoryczny nad komisjami programowymi OM
 2. odbierania zgłoszeń i rozliczeń imprez
 3. nadzór merytoryczny nad weryfikatem i biurem weryfikatu
 4. kontakt i nadzór nad kołami OM
 5. kontakt z ZG PTTK i innymi jednostkami PTTK

Ireneusz Gill – wiceprezes

Zadania:

 1. nadzór nad komisją egzaminacyjną OT
 2. nadzór merytoryczny nad weryfikatem i biurem weryfikatu
 3. wsparcie nadzoru nad komisjami programowymi OM
 4. archiwizowanie dokumentów OM
 5. publikacja na stronach OM informacji o zebraniach Zarządu
 6. odbieranie listów z info@om.pttk.pl
 7. zarządzanie profilem na Facebook’u

Anna Kadłubowska – skarbnik

Zadania:

 1. rozliczanie wydatków kół z 1%
 2. przygotowywanie i publikacja sprawozdania finansowego
 3. nadzór nad finansami imprez OM oraz innymi kasami
 4. nadzór finansowy nad biurem weryfikatu
 5. nadzór finansowy nad bazami
 6. kontakt z US
 7. archiwizowanie dokumentów OM – finansowe
 8. zakup i dystrybucja znaczków PTTK
 9. zarządzanie kontami bankowymi, kontakt z bankiem oraz przygotowywanie wyciągów z kont
 10. współpraca z księgowym OM, przekazywanie dokumentów
 11. przechowywanie dokumentów finansowych za aktualny rok
 12. odbieranie listów z adresu skarbnik@om.pttk.pl
 13. nadzór nad kołami OM – terminowości przesyłania zestawień sprzedaży składek

Erwin Puszkiewicz – sekretarz

Zadania:

 1. prowadzenie archiwum elektronicznego
 2. archiwizowanie dokumentów OM – aktualnej kadencji zarządu
 3. przygotowywanie TKO oraz koordynacja odbierania TKK z kół
 4. przygotowywanie i publikacja sprawozdania merytorycznego
 5. przygotowanie sprawozdań dla GUSu
 6. przechowywanie aktualnych uchwał i sprawozdań
 7. protokołowanie zebrań oraz przygotowywanie pism i uchwał oraz przekazywanie do publikacji na stronie OM
 8. przygotowanie centralnego rejestru uprawnień

Paweł Dudzik – członek zarządu

Zadania:

 1. nadzór administracyjny biura weryfikatu
 2. nadzór merytoryczny nad bazami
 3. przechowywanie umów o wolontariacie za aktualny rok i archiwalny
 4. archiwizowanie dokumentów OM – dokumenty kursu OT, Umów o Wolontariacie
 5. odbiór i dostarczanie korespondencji do ZG