Informacje o weryfikacie

Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie prowadzi weryfikację i dystrybucję odznak i książeczek podczas swoich spotkań oraz korespondencyjnie

Skład Biura Weryfikatu:
Paulina Lech
Paweł Dudzik
Rafał Kwatek
Małgorzata Gladyś-Kwatek
Marcin Tysler

Kontakt (poczta elektroniczna): weryfikat@om.pttk.pl

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą wyłącznie na podstawie wolontariatu jej członków, bez stałego biura i pracowników. Członkowie Biura Weryfikatu, jak również przodownicy i instruktorzy weryfikujący odznaki wykonują swoje zadania społecznie i w miarę możliwości, stąd też w czasie wakacji i ferii czas potrzebny na weryfikację odznak może się wydłużyć.

Spotkania Weryfikatu

Aktualnie spotkania weryfikatu nie są organizowane. O ich wznowieniu poinformujemy na stronie.

W razie chęci nabycia większej ilości odznak czy książeczek prosimy o wcześniejszą informację (weryfikat@om.pttk.pl)

Podczas spotkań Weryfikatu prowadzona jest weryfikacja oraz dystrybucja odznak, książeczek i materiałów krajoznawczych. Staramy się, aby podczas w spotkaniach uczestniczyli przodownicy i instruktorzy jak największej liczby dyscyplin turystyki, aby wszystkie odznaki można było zweryfikować na miejscu.

Lista weryfikowanych odznak

Informacje o dystrybuowanych odznakach, książeczkach i materiałach krajoznawczych

Weryfikacja korespondencyjna

TRW OM PTTK w Warszawie prowadzi również korespondencyjną weryfikację odznak.

Kroniki/książeczki odznak prosimy wysyłać na adres:

Terenowy Referat Weryfikacyjny
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
skrytka pocztowa nr 31

00-001 Warszawa 1

Kroniki prowadzone w formie elektronicznej można również przesyłać mailem na adres: weryfikat@om.pttk.pl

W przypadku chęci zakupu odznak prosimy o załączenie stosownej informacji do maila, a także adresu zwrotnego lub numeru telefonu w celu ustalenia szczegółów wysyłki i zapłaty za odznakę.

Większość odznak weryfikujemy w możliwie krótkim czasie (może on jednak wydłużyć się do dwóch miesięcy), jednak ze względu na brak siedziby Oddziału (konieczność odbioru listów z poczty) oraz wykonywanie zadań przez zespół weryfikujący na zasadach wolontariatu okres ten może się wydłużyć, w szczególności w czasie wakacji i ferii akademickich.

Szczegółowe informacje na temat korespondencyjnej weryfikacji odznak