Share this post on:

Dnia 30 maja 2022 roku zebrał się walny zjazd Oddziału Miedzyuczelnianego. Tym razem odbył sie on w tradycyjnej formie bezpośredniej, w auli Domu Kultury „Śródmiescie” przy ulicy Smolnej w Warszawie. Tradycyjnie wręczono wyróżnienia, również państwowe. Delegaci Zarządu Głównego wręczyli odznaki członków honorowych PTTK a także wyróżnienia przyznane na poziomie oddziału.

kol. Marcin Tysler otrzymuje odznaczenie honorowe „Za Zasługi dla Turystyki” nadane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Powołane zostały również nowe władze, które będą sprawować pieczę nad oddziałem do roku 2024. W skład nowego zarządu oddziału wchodzą:
Natalia Zyśk – prezes
Ireneusz Gill – wiceprezes
Jolanta Senator – wiceprezes
Anna Kadłubowska – skarbnik
Erwin Puszkiewicz- sekretarz
Paweł Dudzik – członek zarządu
Został również powołany skład nowej komisji rewizyjnej z kol. Szymonem Bijakiem w roli prezesa oraz sądu koleżeńskiego z Wojciechem Nowickim na czele. Pełne składy tych organów zostaną wkrótce opublikowane w oficjalnym sprawozdaniu.

Ustępujacy zarząd otrzymał zarówno pozytywną opinie Komisji Rewizyjnej jak również absolutorium, przyznane poprzez głosowanie delegatów. Natomiast nowo powołany zarząd oddziału wysłuchał wniosków delegatów, odnośnie problemów bieżących Oddziału Miedzyuczelnianego i odniesię sie do nich w najblizszym czasie. Cytując klasyka (Sz. B.) „Patrzymy w przyszłość z nadzieją…”

Share this post on: