Share this post on:

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie pragnie poinformować swoich członków o zbliżającym się walnym zebraniu naszego oddziału. Odbedzie się ono 30 maja br. w auli Domu Kultury Śródmieście przy ulicu Smolnej 9 w Warszawie i będzie ono miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Pierwszy termin zebrania wyznaczony został na godzinę 18:00 a drugi na godzinę 18:15. Każdy członek oddziału, który posiada aktualnie opłaconą składkę członkowską, ma możliwość wzięcia udziału w walnym zebraniu oddziału. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych członków OM.

Rozdzielnik mandatów dla delegatów, sporządzony na podstawie sprawozdań za rok, przedstawia się następująco:

Numer kołaLiczba członkówLiczba delegatów
1213
7456
9173
1192
16213
18173
21122
23324
44335
69183

Sprawozdanie z działalności ZOM znajduje sie pod tym linkiem.

Link do wydarzenia na Facebook-u

Share this post on: