Spotkanie Zarządu Oddziału

Informujemy, że kolejne spotkanie ZOMu planowane jest na 26 kwietnia br., na godz. 20.00 (formuła zdalna, przez platformę MS Teams). Osoby pragnące wziąć w nim udział proszone są o podanie poprzez e-mail info@om.pttk.pl imienia i nazwiska, numeru Koła oraz tematu do poruszenia.