Okolicznościowa odznaka z okazji 60-lecia OM

Z przyjemnością inaugurujemy nową okolicznościową odznakę powołaną specjalnie, żeby uczcić 60-lecie Oddziału Międzyuczelnianego.

Informujemy, że Zarząd OM przyjął zaktualizowany regulamin odznaki.
Wydłużono termin zdobywania (pkt 2) oraz weryfikacji (pkt 8) odznaki oraz doprecyzowano warunki jej zdobywania (pkt 4).

Zachęcamy do zdobywania!