Share this post on:

Przedstawiamy Państwu nową odsłonę Odznaki Regionalnej „Kurpie”. Ustanowiona w roku 1976, jest jedną z najstarszych odznak tego typu w Polsce. W roku 2022 Oddział Międzyuczelniany PTTK przejął Odznakę od Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa, przygotował nowelizację regulaminu i odświeżony wizerunek odznaki.

Odznaka „Kurpie” stawia sobie za cel zapoznanie turystów z dziedzictwem materialnym i niematerialnym regionu Puszczy Zielonej i Puszczy Białej. Prezentuje charakterystyczne (choć z całą pewnością nie wszystkie) zabytki i obiekty przyrodnicze, muzea i miejsca pamięci. Ponieważ jednak wyjątkową wartością regionu kurpiowskiego jest żywa kultura ludowa, odznaka zachęca także do bezpośredniego jej doświadczenia, czy to podczas uroczystości religijnych, czy też imprez folklorystycznych.

Krajoznawstwo to jednak nie tylko poznawanie swojej ojczyzny, ten wielkiej i tej małej. U jego podstaw leży dokumentowanie, utrwalanie i edukowanie. Dziedzictwo kultury ludowej Kurpiowszczyzny ciągle narażone jest na zanikanie. Chałupy są opuszczane i rozbierane, kapliczki kradzione lub nieudolnie naprawiane. Odznaka „Kurpie” zachęca, by sięgnąć do korzeni krajoznawstwa i próbować choć w niewielkim zakresie dokumentować zachowany krajobraz kulturowy i przekazać go kolejnym pokoleniom, a także by prezentować i propagować zebrane przez siebie materiały.

Inicjatorem reaktywacji odznaki i autorem nowego regulaminu jest Marcin Tysler. Współpracowali Martyna Serafin, Adam Ciołek i Wojciech Nowicki.

Regulamin odznaki można pobrać tutaj a kartę ewidencyjną tutaj.

Share this post on: