Zasady wpłat

Aktualne zasady wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego wprowadza nowe regulacje związane z 1%.

Najważniejsze zmiany w ustawie to:
1) Od 1 stycznia 2008 (podatek za 2007) 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego przelewać będą Urzędy Skarbowe
2) Od 1 stycznia 2008 (podatek za 2007) 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego odprowadzać mogą podatnicy (za pośrednictwem Urzędu) prowadzący działalność gospodarczą, i rozliczający się według tzw. stawki liniowej.
3) Podatnik w zeznaniu określa nazwę Organizacji Pożytku Publicznego, podaje jej numer KRS-u oraz oblicza kwotę 1% swoich podatków (nie mniej niż 5 złotych), zaokrąglając ją do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Czyli: w PIT wskazujemy:

Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warszawie.
Nasz numer KRS to: 000 019 1794

A potem WYSYŁAMY NAM INFORMACJĘ O SWOJEJ WPŁACIE !!

Z uwagi na praktykę podziału środków pochodzących z 1% między jednostki Oddziału Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie, Zarząd Oddziału zwraca się do naszych Darczyńców z prośbą o poinformowanie Zarządu o celu swojej darowizny, niezwłocznie po złożeniu zeznania podatkowego.

PROSIMY O INFORMACJE WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO WZORU:
1) Darczyńca:……………….
2) Kwota 1%………………..
3) OM lub jednostka* Oddziału, na rzecz której wpłacamy …………………………………………….
4) Urząd Skarbowy do którego została złożona deklaracja:…………………………………….
*koło, baza namiotowa, komisja itp.

Informację o celu swojej wpłaty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres skarbnik(@)om.pttk.pl, lub tradycyjną na adres:
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
Skarbnik Oddziału,
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa

Informacje dostarczone nam przez Darczyńców pozwolą Zarządowi dokonać dystrybucji środków zgodnie z wolą darczyńców, z zachowaniem celów statutowych OM PTTK w Warszawie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: skarbnik(@)om.pttk.pl