Oddział Międzyuczelniany uzyskał w dniu 11.01.2005 r. status Organizacji Pożytku Publicznego (odpis z KRS).

W związku z tym możesz przekazać 1% płaconego przez Ciebie podatku dochodowego na rzecz Oddziału (możesz również wskazać konkretną jednostkę OM (koło, baza namiotowa lub komisja), która będzie mogła skorzystać z wpłaconej kwoty).