Lista Mailingowa
Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie prowadzi listę mailingową w oparciu o serwis grup Google. Lista służy wymianie informacji między zarządem a wolontariuszami Oddziału, oraz między wolontariuszami.
Wolontariusze poprzez podanie adresu e-mail w umowie o wykonywaniu czynności wolontarystycznych zostają dopisani do listy automatycznie, natomiast pozostali chętni (lista jest otwarta dla wszystkich) muszą dopisać się sami.

Adres listy to om_info@googlegroups.com

Lista nie jest moderowana i każdy uczestnik może wysyłać wiadomości. Miejcie świadomość że każda odpowiedź na wysłany e-mail dotrze do wielu subskrybentów, więc korzystajcie z listy rozsądnie. Jeśli ktoś zacznie spamować wprowadzimy moderowanie listy.
Miłego użytkowania, i pamietajmy, że do dyskusji służy forum, a lista jedynie przekazywaniu informacji.