Członkiem Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie może zostać każda chętna osoba. Wbrew nazwie członkami Oddziału są nie tylko studenci, ale także osoby które już dawno zakończyły studiowanie. W celu zapisania się do OM należy znaleźć koło OM, który najbardziej odpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym. Następnie trzeba się skontaktować z władzami koła, aby opłacić składkę oraz ewentualne wpisowe do PTTK. Najlepiej umówić się mailowo i przyjść na spotkanie danego Klubu. Pamiętać należy, że duża część kół spotyka się tylko w określone dni tygodnia, najczęściej popołudniami.

Szczegółowe informacje o formalnościach związanych z zapisaniem do PTTK w tym wysokości składki dostępne są nas stronach PTTK.