Poczet prezesów

MAZOWSZE5_html_2aad1444
Jan Szukalski (z lewej) – pierwszy prezes Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie w 1960 r. (arch. J. Raczka)

Przez pięć dekad swojego istnienia Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie miał 29 prezesów. Niewątpliwym rekordzistą jest Sambor Waszkiewicz z Klubu Wodniaków PW, który tę zaszczytną funkcję pełnił przez cztery kadencje (1985-1990). Dwukrotnie Oddziałowi przewodzili Wilhelm Orsetti, Jacek Czaplicki, Tomasz Łękawski oraz Paweł Pyrzanowski. Również Jerzy Raczek był prezesem Oddziału dwa razy – raz zastąpił prezesa w czasie kadencji, a raz już bezpośrednio został wybrany na tę funkcję. Na czele Oddziału stały też trzy kobiety. Pierwsza była, w latach 1973-1974, Małgorzata Klimunt. Na kolejne panie prezes trzeba było czekać do XXI w., kiedy to funkcję tę pełniły Karolina Czuczeło (2002-2004) i Ilona Maroszek (2008-2010), obie z SGGW.

Poniższe zestawienie prezesów Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie powstało na podstawie opracowania Tadeusza Halperna Histora OM 1960-1980 (1981 r.) oraz dzięki wydatnej pomocy, a przede wszystkim dobrej pamięci, osób, które swego czasu były zaangażowane w działania Oddziału. Byli to: Michał Kalita, Jan Kramek, Marek Kuzaka, Marek Patrzykont, Paweł Pyrzanowski Stefan Różycki, Sambor Waszkiewicz, Andrzej Wielocha oraz Bogdan Ziółkowski.

Data walnegoImię i nazwisko PrezesaData walnegoImię i nazwisko Prezesa
19.01.1960Jan Szukalski1983Marek Patrzykont
21.04.1961.Tomasz Walatok.10.1984Tomasz Traczyk
26.03.1962Tomasz Mańkowski
Jerzy Raczek
18.11.1985Sambor Waszkiewicz
14.04.1964Jerzy Pełka11.1986Sambor Waszkiewicz
24.03.1965Jerzy Raczek1987/1988Sambor Waszkiewicz
21.04.1966Wilhelm Orsetti1988/1989Sambor Waszkiewicz
27.04.1967Wilhelm Orsetti31.03.1990Grzegorz Smagała
07.03.1968Mieczysław Kucharski1994Tomasz Nasiłkowski
07.03.1969Krzysztof Chabrowski1996Paweł Pyrzanowski
17.03.1970Ryszard Osiejuk1998Paweł Pyrzanowski
11.03.1971Jacek Czaplicki2000Michał Kalita
29.02.1972Jacek Czaplicki24.04.2002Karolina Czuczeło
07.03.1973Małgorzata Klimunt19.05.2004Łukasz Wódkowski
05.03.1974Zbigniew Maślikowski24.04.2006Daniel Kuligowski
18.03.1975Tomasz Łękawski27.05.2008Ilona Maroszek
25.03.1976Tomasz Łękawski11.05.2010Rafał Kwatek
21.03.1977Marek Kupiszewski15.05.2012Rafał Kwatek
01.03.1978Krzysztof Osmólski20.05.2014Magdalena Senderowska
14.03.1979Tadeusz Halpern2016Patryk Kocięcki
26.02.1981Stefan Różycki29.05.2018Jerzy Antychowicz

materiał ukazał się w zeszytach krajoznawczych „Mazowsze” nr 7 str 18-19