Poczet prezesów

MAZOWSZE5_html_2aad1444
Jan Szukalski (z lewej) – pierwszy prezes Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie w 1960 r. (arch. J. Raczka)

Przez pięć dekad swojego istnienia Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie miał 29 prezesów. Niewątpliwym rekordzistą jest Sambor Waszkiewicz z Klubu Wodniaków PW, który tę zaszczytną funkcję pełnił przez cztery kadencje (1985-1990). Dwukrotnie Oddziałowi przewodzili Wilhelm Orsetti, Jacek Czaplicki, Tomasz Łękawski oraz Paweł Pyrzanowski. Również Jerzy Raczek był prezesem Oddziału dwa razy – raz zastąpił prezesa w czasie kadencji, a raz już bezpośrednio został wybrany na tę funkcję. Na czele Oddziału stały też trzy kobiety. Pierwsza była, w latach 1973-1974, Małgorzata Klimunt. Na kolejne panie prezes trzeba było czekać do XXI w., kiedy to funkcję tę pełniły Karolina Czuczeło (2002-2004) i Ilona Maroszek (2008-2010), obie z SGGW.

Poniższe zestawienie prezesów Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie powstało na podstawie opracowania Tadeusza Halperna Histora OM 1960-1980 (1981 r.) oraz dzięki wydatnej pomocy, a przede wszystkim dobrej pamięci, osób, które swego czasu były zaangażowane w działania Oddziału. Byli to: Michał Kalita, Jan Kramek, Marek Kuzaka, Marek Patrzykont, Paweł Pyrzanowski Stefan Różycki, Sambor Waszkiewicz, Andrzej Wielocha oraz Bogdan Ziółkowski.

Data walnego Imię i nazwisko Prezesa Data walnego Imię i nazwisko Prezesa
19.01.1960 Jan Szukalski 14.03.1979 Tadeusz Halpern
21.04.1961. Tomasz Walat 26.02.1981 Stefan Różycki
26.03.1962 Tomasz Mańkowski
Jerzy Raczek
1983 Marek Patrzykont
14.04.1964 Jerzy Pełka ok.10.1984 Tomasz Traczyk
24.03.1965 Jerzy Raczek 18.11.1985 Sambor Waszkiewicz
21.04.1966 Wilhelm Orsetti 11.1986 Sambor Waszkiewicz
27.04.1967 Wilhelm Orsetti 1987/1988 Sambor Waszkiewicz
07.03.1968 Mieczysław Kucharski 1988/1989 Sambor Waszkiewicz
07.03.1969 Krzysztof Chabrowski 31.03.1990 Grzegorz Smagała
17.03.1970 Ryszard Osiejuk 1994 Tomasz Nasiłkowski
11.03.1971 Jacek Czaplicki 1996 Paweł Pyrzanowski
29.02.1972 Jacek Czaplicki 1998 Paweł Pyrzanowski
07.03.1973 Małgorzata Klimunt 2000 Michał Kalita
05.03.1974 Zbigniew Maślikowski 24.04.2002 Karolina Czuczeło
18.03.1975 Tomasz Łękawski 19.05.2004 Łukasz Wódkowski
25.03.1976 Tomasz Łękawski 24.04.2006 Daniel Kuligowski
21.03.1977 Marek Kupiszewski 27.05.2008 Ilona Maroszek
01.03.1978 Krzysztof Osmólski 11.05.2010 Rafał Kwatek

materiał ukazał się w zeszytach krajoznawczych „Mazowsze” nr 7 str 18-19