Dane rejestrowe
Nazwa Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie
Adres (siedziba)
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000191794
Numer Regon 012209363
Numer NIP 526-17-70-627

 

Kontakt
Adres korespondencyjny
Skrytka pocztowa 31

00-001 Warszawa 1

Spotkania Podczas spotkań weryfikatu – aktualności tutaj
e-mail ogólny info@om.pttk.pl
weryfikacja odznak weryfikat@om.pttk.pl
Konta bankowe: mBank O/Regionalny Warszawa
Przeznaczenie konta
Numer konta
konto ogólne 17 1140 1010 0000 3281 2500 1001
1% podatku 87 1140 1010 0000 3281 2500 1002
weryfikat odznak 60 1140 1010 0000 3281 2500 1003
imprezy ogólnooddziałowe 49 1140 1010 0000 3281 2500 1007
darowizny na rzecz Łopienki 22 1140 1010 0000 3281 2500 1008