Share this post on:

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie informuje, że od dnia 21 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy wzór „Porozumienia o wykonywania czynności wolontarystycznych”. Równocześnie z dniem 31 grudnia 2021 r. tracą moc podpisane dotychczas umowy. Wzór nowej umowy dostępny jest na stronie OM (zakładka o-oddziale/dokumenty). W sprawie podpisywania nowych umów prosimy kontaktować się z kol. Pauliną Lech pod adresem info@om.pttk.pl z dopiskiem w tytule „wolontariat”.

Share this post on: