Share this post on:

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie pragnie poinformować członków naszego oddziału o zbliżającym się nadzwyczajnym walnym zebraniu. Każdy członek oddziału, który posiada opłaconą składkę za rok bieżący, może wziąć udział w zebraniu walnym. Zgodnie z ordynacją wyborczą głos oddawać mogą wyłącznie delegaci powołani przez zebrania walne w kołach naszego oddziału.

Zebranie odbędzie się w formie online na platformie jitsi. Można z niej korzystać przy użyciu przeglądarki lub aplikacji mobilnej.
link do zebrania: https://jitsi.mdrn.pl/walneOM
korzystając z aplikacji mobilnej należy podać nazwę serwera; https://jitsi.mdrn.pl oraz pokój; walneOM (uwaga na wielkość liter)

Wszyscy uczestnicy proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska tak aby było widoczne dla pozostałych osób.

Zebranie odbędzie się w środę 13 lipca bieżącego roku, w pierwszym terminie o godzinie 19:00 oraz w drugim o godzinie 19:15. Obiektami dyskusji i głosowania będą:

  1. Odwołanie statutu OM PTTK i przyjęcie statutu PTTK, stając się przy tym jednostką terenową PTTK
  2. Przyjęcie regulaminu OM PTTK
  3. Oficjalne przystąpienie do Mazowieckiego Forum Oddziałów oraz wybór delegata
  4. Wybór trzeciego delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów

Zapraszamy serdecznie wszystkich członków zainteresowanych dołączeniem do zebrania.

Share this post on: