Ryszard Wilk – przewodniczący
Piotr Nawalany – wiceprzewodniczący
Bogdan Ziółkowski – członek
Paweł Kluczuk – członek