Ryszard Wilk – przewodniczący
Zuzanna Malanowska – wiceprzewodniczący
Barbara Szmyt – członek