Komisja Turystyki Kolarskiej

Ryszard Wilk – przewodniczący
Zuzanna Malanowska – wiceprzewodniczący
Barbara Szmyt – członek

http://www.ktkol.om.pttk.pl/