Piotr Nawalny – przewodniczący
Mariusz Pietrzak – wiceprzewodniczący
Grzegorz Tyliński – członek

http://ktg.om.pttk.pl/