Skład Komisji Turystyki Górskiej 2020/2022:

Piotr Nawalany – przewodniczący
Mariusz Pietrzak – wiceprzewodniczący
Grzegorz Tyliński – członek

Kadra Przodowników Turystyki Górskiej w OM PTTK (stan na 31.12.2021 r.):

lp imię i nazwisko numer PTG T BZ BW S GS
1 Szymon Bijak 7262 2005 2008
2 Tamás Dombi 7174 2004 2004 2004 2010
3 Paweł Dudzik 6443 2000 1999 2004
4 Małgorzata Gładyś-Kwatek 7185 2009 2010 2004 2008 2004
5 Piotr Godlewski 3554 1975 1977
6 Małgorzata Krukowicz 7731 2016 2010
7 Tomasz Krukowicz 8110 2016 2017
8 Daniel Kuligowski 7002 2004 2003
9 Rafał Kwatek 7051 2009 2004 2003 2008 2004
10 Zuzanna Malanowska 8184 2017
11 Anna Natusiewicz 8183 2017
12 Piotr Nawalany 5057 1984
13 Andrzej Olejniczak 7675 2010 2012
14 Karolina Pawlak 7187 2004 2004
15 Mariusz Pietrzak 6573 2006 1998 1998 2007 2002
16 Paweł Pontek 6373 1995 1993
17 Michał Segit 7181 2004 2004
18 Adam Snopek 7538 2008 2008
19 Rafał Starościk 8109 2019 2016
20 Barbara Szmyt 7733 2010
21 Franciszek Świderski 5727 1984
22 Grzegorz Tyliński 6524 1997 1997 2018
23 Marcin Tysler 6735 2000
24 Paweł Zaręba 8185 2017

http://ktg.om.pttk.pl/