Ryszard Wilk – przewodniczący
Wojciech Nowicki – wiceprzewodniczący
Marcin Szczygielski – członek

http://okop.om.pttk.pl/