Szymon Bijak – przewodniczący
Dariusz Mazurek – członek
Ryszard Wilk – członek
Paweł Kluczuk – członek

http://kkionz.om.pttk.pl/