Szymon Bijak – przewodniczący
Dariusz Mazurek – członek
Ryszard Wilk – członek
Paweł Kluczuk – członek

@mail: kkionz@tlen.pl

Wykaz instruktorów krajoznastwa i opieki nad zabytkami w Oddziale Międzyuczelnianym w Warszawie: