Tomasz Łaski – przewodniczący
Barbara Szmyt – wiceprzewodnicząca
Dariusz Mazurek – członek
Dariusz Walczyna – członek
Paweł Rozwadowski – członek