Strona internetowa: http://skptwarszawa.blogspot.com/

MAZOWSZE6_html_39dd4bd9Studenckie Koło Przewodników Turystycznych (SKPT) – koło nr 7 zostało powołane do życia w maju 2008 r. z inicjatywy grupy przewodników turystycznych zrzeszonych przy Oddziale Międzyuczelnianym. Jednym z najważniejszych celów powołania SKPT było umożliwianie zdobycia uprawnień przewodnickich lub doskonalenie umiejętności w zakresie przewodnictwa i pilotażu. Struktura, w której kandydaci i przewodnicy działają w obrębie tego samego koła, pozwala w pełni na realizację idei samokształcenia przez różnego rodzaju formy, w tym te najbardziej popularne jak spotkania kołowe, prelekcje krajoznawcze czy wycieczki prowadzone przez przewodników – członków SKPT. Stanowisko prezesa w pierwszym składzie Zarządu SKPT objął jeden z głównym inicjatorów utworzenia Koła – kol. Tomasz Dygała, który jest również autorem projektu graficznego odznaki przewodnickiej SKPT.

Warto wspomnieć, iż członkowie SKPT od początku jego istnienia brali czynny udział w pracach komisji programowych Oddziału Międzyuczelnianego organizując w ramach tej działalności szkolenia kadry społecznej PTTK, wycieczki krajoznawcze, imprezy turystyki kwalifikowanej, rajdy krajoznawcze oraz konkursy fotograficzne. W późniejszym okresie działalności Koła utrwaliła się idea spotkań połączonych z prelekcjami w formie slajdowisk, organizowanych na początku sporadycznie, a obecnie już regularnie.

Obecnie koło zrzesza trzech przewodników beskidzkich, dwóch sudeckich, siedmiu terenowych i siedemnastu miejskich. Ponadto 12 osób ma uprawnienia pilota wycieczek. Tak jak na początku swojego istnienia, tak i dziś SKPT otwarte jest na wszystkich turystów, krajoznawców, będących przewodnikami i pilotami wycieczek, jak również na kandydatów do uzyskania powyższych uprawnień i chcących związać się ze środowiskiem przewodnickim działającym przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie.

Artur Ponikiewski

źródło: zeszyty krajoznawcze „Mazowsze” nr 7, str 21-22