Strona internetowa: http://skptg.om.pttk.pl

MAZOWSZE6_html_mf61c270Początki Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej (SKPTG) sięgają 2000 r., gdy wśród członków Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie pojawił się pomysł utworzenia klubu, który skupiałby Przodowników Turystyki Górskiej oraz organizował szkolenia dla kandydatów na te uprawnienia. 1 stycznia 2001 r. decyzją Zarządu Oddziału powołane zostało Koło nr 23 – Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej. W pierwszych latach działalności Klub zorganizował trzy edycje Kursu Przodowników Turystyki Górskiej, który ukończyło kilkanaście osób. Następnie SKPTG aktywnie uczestniczył w organizacji kursów przewodnickich dla przewodników terenowych oraz beskidzkich.

Obecnie Klub zrzesza prawie 50 osób związanych z szeroko rozumianym środowiskiem akademickim, których łączy wspólne zainteresowanie turystyką górską, pieszą, kolarską i narciarską oraz krajoznawstwem. SKPTG dba o rozwój umiejętności i kształcenie swoich członków – od 5 lat corocznie organizuje Kurs Organizatora Turystyki PTTK oraz umożliwia zdobywanie innych uprawnień. SKPTG organizuje liczne wyjazdy zimowe i letnie, na niziny oraz w góry polskie i za granicę. Do naszych cyklicznych wyjazdów należą m.in. sylwester klubowy, majówka oraz wyjazd listopadowy. W czasie dziesięcioletniej historii członkowie SKPTG wnieśli duży wkład w działalność Oddziału Międzyuczelnianego m. in. przyczynili się do utworzenia Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystycznych.

Małgorzata Gładyś
 

źródło: zeszyty krajoznawcze „Mazowsze” nr 7, str. 25