Strona internetowa: http://skg.uw.edu.pl

Koło PTTK nr 11 powstało na Uniwersytecie Warszawskim jako Studencki Klub Górski w 1978 r. Niemal od razu po założeniu przeniosło się do Oddziału Uniwersyteckiego, w którym działało do jego rozwiązania. Potem powróciło do Oddziału Międzyuczelnianego.

Działalność Koła nr 11 skupiała się na turystyce górskiej, głównie na szkoleniu przewodników beskidzkich. Od 1989 r. prowadzona jest baza namiotowa „Madejowe Łoże” w miejscowości Podwilk na Orawie.

źródło: zeszyty krajoznawcze „Mazowsze” nr 7, str 22-23