Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich (SKPB) w Warszawie powstało w 1957 r. Przez kilkadziesiąt lat działało w strukturach Oddziału Międzyuczelnianego PTTK współtworząc jego historię. Od początku istnienia członkowie Koła prowadzą społecznie ludzi w góry. SKPB organizuje m.in. dwa duże ogólnopolskie rajdy studenckie: Beskid Niski (od 1965r.) i Połoniny (od 1960 r.) oraz szkoli przyszłych przewodników górskich na corocznych kursach (w ten sposób uprawnienia przewodnickie uzyskało już prawie 650 osób). Ponadto w czasie całego roku organizowane są liczne obozy, rajdy oraz wycieczki weekendowe. SKPB prowadzi chatkę studencką w Teodorówce k. Dukli i bazę namiotową w Regetowie, oba obiekty w Beskidzie Niskim. Warto wspomnieć też o działalności wydawniczej w ramach której wydawane są m.in. roczniki krajoznawcze Magury i Połoniny. Działalność SKPB skierowana jest głównie do młodzieży akademickiej oraz do licealistów, chociaż starsi uczestnicy też nie są rzadkością. Imprezy Koła otwarte są dla wszystkich chcących miło spędzić wolny od nauki i pracy czas.

Obecnie SKPB działa jako stowarzyszenie poza strukturami PTTK. Koło nr 9 od 2008 r. nosi dla odróżnienia skróconą nazwę: Koło Przewodników Beskidzkich. Skupia głównie przewodników górskich beskidzkich związanych zarówno z PTTK jak i ze Stowarzyszeniem SKPB. Niektórzy członkowie Koła posiadają również inne uprawnienia przewodnickie (terenowe, miejskie), a także przodownickie (górskie, piesze, narciarskie) oraz instruktorskie.

Mariusz Pietrzak

źródło: zeszyty krajoznawcze „Mazowsze” nr 7, str 20-21