Strona internetowa: http://nieznajowa.om.pttk.pl/

MAZOWSZE6_html_m26e79fdeKoło nr 18 Miłośników Nieznajowej jest formalnie najmłodszym spośród obecnie istniejących kół Oddziału Międzyuczelnianego. Jednak jego początków należy szukać pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku w istniejącym wówczas Kole nr 18 przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Wówczas to, w 1989 r. działacze tego Koła zorganizowali w budynku dawnej leśniczówki w nieistniejącej wsi Nieznajowa (Beskid Niski, dolina górnej Wisłoki) studenckie schronisko turystyczne. Różne były koleje losu tego schroniska, różni ludzie sprawowali nad nim opiekę – aż w 2009 r. postanowiono reaktywować Koło nr 18, dodając mu nazwę – Miłośników Nieznajowej. Koło to przejęło ponownie opiekę nad chatką.

Dziś Koło nr 18 jest dość szczególnym kołem w Oddziale Międzyuczelnianym. O ile bowiem działalność pozostałych kół koncentruje się raczej na organizacji imprez turystycznych – o tyle głównym celem Koła nr 18 jest prowadzenie bazy noclegowej w Nieznajowej. Sama chatka, posiadająca obecnie statut bazy namiotowej z użytkowym zapleczem, czynna jest od wiosny do jesieni, zwykle w trakcie wakacji akademickich i dłuższych weekendów. Nocleg udzielany jest w zamian za drobne prace na rzecz obiektu bądź dobrowolne datki pieniężne.

Działalność Koła nr 18 obejmuje również opiekę nad dziedzictwem materialnym d. wsi Nieznajowa i okolic. Pod stałą opieką Koła znajduje się np. cmentarz łemkowski w Nieznajowej. Wielu spośród członków Koła aktywnie działa lub współpracuje ze Stowarzyszeniem Kamieniarzy „Magurycz”, które społecznie konserwuje zabytki małej architektury połemkowskiej (cmentarze, kapliczki).

Jakub Gac

źródło: zeszyty krajoznawcze „Mazowsze” nr 7, str. 24