Strona internetowa: http://stowarzysze.om.pttk.pl

stowarzysze_wwwKlub Imprez na Orientację STOWARZYSZE powstał 7 marca 2012 r. z inicjatywy członków Oddziału Międzyuczelnianego PTTK jako Koło nr 44 OM PTTK. W środowisku warszawskim brakowało zorganizowanego środowiska związanego z imprezami na orientację w ich szerokim zakresie. Istniejące komisje (wojewódzka czy oddziałowe) zajmują się przede wszystkim koordynacją działań na poziomie oddziałów PTTK i nie spełniają oczekiwań wielu osób, którym szczególnie bliskie są różnego rodzaje InO.

Cele Klubu to m.in. podejmowanie różnorodnych działań związanych z imprezami na orientację (organizacja imprez, uczestnictwo i inne), integracja różnych środowisk  orientacji turystycznej, sportowej i innych.