Strona internetowa: http://www.akt.waw.pl/

MAZOWSZE6_html_m75ff67e0Koło nr 16 – Akademicki Klub Turystyczny SGGW (AKT)– założone zostało w 1976 r. przez grupę studentów SGGW. Zrzesza miłośników rozmaitych form turystyki, co przekłada się na organizację wycieczek w różne strony kraju i o różnym charakterze.

Działalność Klubu w trakcie roku akademickiego koncentrowała się przez lata wokół szkolenia Organizatorów Turystyki PTTK. Tradycją kursu w AKT stały się zaznajamiające ze specyfiką oprowadzania po zabytkach wycieczki architektoniczne, „manewry nocne” uczące orientacji w terenie oraz zimowy rajd górski, na którym adepci organizacji aktywnej turystyki mierzą się z największymi wyzwaniami topografii, logistyki i pogody. W roku bieżącym kurs jako „Szkoła Turystyki Aktywnej” przybrał nową, niespotykaną w innych kołach formę. Chętni zamiast na całoroczne szkolenie, zapraszani na cykl wycieczek będących okazją do poznania roli ich organizatorów i zdobycia cennych doświadczeń. Kto zechce, weźmie potem udział w intensywnym kursie na wyjeździe wakacyjnym. Niezależnie od szkolenia, organizowane są imprezy otwarte: rajdy górskie w długie weekendy maja i listopada, wyjazd sylwestrowy oraz wyjazdy do zaadaptowanej na sezonową chatkę turystyczną gajówki Borsukowina w Puszczy Knyszyńskiej. Wakacje to czas, kiedy uwaga AKT skupia się na prowadzeniu Studenckiej Bazy Namiotowej „Łopienka” w Bieszczadach. Baza oferuje turystom możliwość spartańskiego, ale wyjątkowo klimatycznego noclegu w dolinie Łopienki, na terenie nieistniejącej wsi, której pozostałością jest cerkiew odbudowana staraniem związanego z AKT Zbyszka Kaszuby.

Po powrocie z wyjazdów członkowie Klubu dzielą się wrażeniami na slajdowiskach. Na takich spotkaniach organizowanych przez AKT pojawiają również znani podróżnicy. Coroczna impreza pt. „Opowieści z gór” wyróżnia się w kalendarzu uczelnianych wydarzeń i w długie zimowe wieczory przyciąga na licznych miłośników wysokogórskiej ekstremy. Stałymi gośćmi są Anna Czerwińska, a także Jerzy Natkański – współzałożyciel AKT.

Adam Snopek

źródło: zeszyty krajoznawcze „Mazowsze” nr 7, str 23-24