Share this post on:

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną mocno ograniczającą wszelką działalność stacjonarną, Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego postanowił przyjąć tymczasowo następującą formę działania:

 1. Wszelkie weryfikacje kierowane do Biura TRW drogą e-mailową będzie koordynował kol. Paweł Dudzik.
 2. Za weryfikację odznak kierowanych na adres Biura TRW poprzez skrytkę pocztową:
          Terenowy Referat Weryfikacyjny
          Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
          skrytka pocztowa nr 31
          00-001 Warszawa 1
  będzie odpowiedzialna kol. Paulina Lech.

Równocześnie informujemy, że z Biurem TRW można się kontaktować wyłącznie drogą e-mailową (weryfikat@om.pttk.pl). Wszelkie płatności mogą być dokonywane wyłącznie na wskazane konto bankowe, a przesyłki „za potwierdzeniem odbioru” będą zwracane do adresata.

Numer konta bankowego, kwoty do wpłaty i opis wpłaty (nr wysyłki) podawane są przez weryfikat po skompletowaniu zamówienia – wpłaty bez odpowiedniego opisu traktowane są jako darowizna na rzecz OM, a nie zapłata za odznaki!

Chętnych, pragnących wspomóc pracę Biura TRW prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą e-mailową na adres Biura TRW (weryfikat@om.pttk.pl) z podaniem imienia i nazwiska, koła/klubu oraz posiadanych uprawnień. Poszukujemy osób z uprawnieniami OTP, GOT, IKR i IKP oraz IOP. Stroną techniczną przeprowadzania weryfikacji zajmą się koordynatorzy.

 

Share this post on: