Archiwum kategorii: Stan 1% podatku

1% – podsumowanie wpłat w 2017 r.

Poniżej przedstawiamy wpłaty 1% przekazane na Oddział Międzyuczelniany w 2017 r.:

Koło / Jednostka OM Uwagi wpłaty
wpłaty na konto deklaracje e-mail dane z US maks ostateczne
1 Jedynka  44,30 zł  77,10 zł  552,50 zł  552,50 zł  552,50 zł
7 SKPT  57,80 zł  138,60 zł  901,10 zł  901,10 zł  901,10 zł
9 SKPB  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł
11 Podwilk (SKG)  –   zł  33,00 zł  1 195,40 zł  1 195,40 zł  1 195,40 zł
16 Łopienka (AKT)  300,44 zł  527,10 zł  1 564,84 zł  1 564,84 zł  1 564,84 zł
18 Nieznajowa  34,20 zł  325,10 zł  607,20 zł  607,20 zł  607,20 zł
23 SKPTG  64,30 zł  416,90 zł  1 472,90 zł  1 472,90 zł  1 472,90 zł
26 KTE Tramp  14,70 zł  –   zł  14,70 zł  14,70 zł  14,70 zł
44 Stowarzysze  –   zł  –   zł  566,10 zł  566,10 zł  566,10 zł
69  –   zł  –   zł  406,40 zł  406,40 zł  406,40 zł
KInO Komisja  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł
dzwonnica w Polanach Surowicznych  813,60 zł  –   zł  3 197,40 zł  3 197,40 zł  3 197,40 zł
nieprzydzielone  10 464,40 zł  –   zł  208,20 zł  1 315,20 zł  1 315,20 zł
suma  11 793,74 zł  1 517,80 zł  10 686,74 zł  11 793,74 zł  11 793,74 zł

1% – podsumowanie wpłat w 2016 roku

Poniżej przedstawiamy wpłaty 1% przekazane na Oddział Międzyuczelniany w 2016 r.:

Koło / Jednostka OM Środki niewykorzystane w 2015 i przechodzące na 2016 Pozyskane w 2016 Razem do wykorzystania w 2016 Wykorzystane w 2016 Środki niewykorzystane w 2016 i przechodzące na 2017
1  2 891,42 zł  1 309,10 zł  4 200,52 zł  841,54 zł  3 358,98 zł
7  720,74 zł  245,50 zł  966,24 zł  –   zł  966,24 zł
9  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł
11  2 398,94 zł  1 694,50 zł  4 093,44 zł  –   zł  4 093,44 zł
16  4 101,84 zł  1 832,60 zł  5 934,44 zł  –   zł  5 934,44 zł
18  619,77 zł  725,30 zł  1 345,07 zł  –   zł  1 345,07 zł
23  6 709,63 zł  2 218,80 zł  8 928,43 zł  1 964,50 zł  6 963,93 zł
26  734,32 zł  55,60 zł  789,92 zł  –   zł  789,92 zł
44  475,75 zł  704,00 zł  1 179,75 zł  –   zł  1 179,75 zł
69  327,80 zł  121,70 zł  449,50 zł  –   zł  449,50 zł
KInO  629,21 zł  128,70 zł  757,91 zł  61,50 zł  696,41 zł
dzwonnica  –   zł  3 375,87 zł  3 375,87 zł  –   zł  3 375,87 zł
Razem dla kół  19 609,42 zł  12 411,67 zł  32 021,09 zł  2 867,54 zł  29 153,55 zł
Razem dla OM  26 084,52 zł  724,40 zł  26 808,92 zł  2 594,45 zł  24 214,47 zł
Suma na OM  45 693,94 zł  13 136,07 zł  58 830,01 zł  5 461,99 zł  53 368,02 zł

1% podatku – podsumowanie wpłat w roku 2014

W tym roku Darczyńcy przekazali na rzecz Oddziału 10 003,20 zł

Serdecznie dziękujemy!

Spośród przekazanych 10 003,20 zł z konkretną deklaracją celu (np. działalność konkretnej jednostki OM) zostało przekazane 7 010,60 zł pozostałe 2 992,60 zł zostało przekazane na rzecz OM bez konkretnej deklaracji celu.

Poniższa tabela prezentuje kwoty do dyspozycji kół/klubów oraz jednostek OM, z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Koło /          Jednostka OM Środki niewykorzystane w 2013 i przechodzące na 2014 Pozyskane w 2014 Razem do wykorzystania w 2014 Wykorzystane w 2014 (do 1.11.2014) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2014
1 2 335,45 zł 474,80 zł 2 810,25 zł 273,33 zł 2 536,92 zł
7 129,70 zł 446,90 zł 576,60 zł 166,05 zł 410,55 zł
9 –   zł –   zł –   zł –   zł –   zł
Podwilk+11 2 643,84 zł 958,60 zł 3 602,44 zł 1 852,38 zł 1 750,06 zł
Łopienka+16 3 271,50 zł 2 932,10 zł 6 203,60 zł –   zł 6 203,60 zł
Nieznajowa +18 388,00 zł 329,50 zł 717,50 zł –   zł 717,50 zł
23 3 538,11 zł 1 385,70 zł 4 923,81 zł 1 043,98 zł 3 879,83 zł
26 1 073,23 zł –   zł 1 073,23 zł 158,20 zł 915,03 zł
44 632,14 zł 437,00 zł 1 069,14 zł 285,06 zł 784,08 zł
69 193,80 zł 46,00 zł 239,80 zł –   zł 239,80 zł
KInO 2 207,20 zł –   zł 2 207,20 zł 787,18 zł 1 420,02 zł
Razem 16 412,97 zł 7 010,60 zł 23 423,57 zł 4 566,18 zł 18 857,39 zł

Ponadto OM PTTK dysponuje nieprzypisanymi do jednostek organizacyjnych środkami pozyskanymi z tytułu 1% podatku w wysokości 24 484,87 zł. Składają się na to środki niewykorzystane 2013 roku (21 922,67 zł), środki pozyskane w 2014 roku bez określenia jednostki organizacyjnej (2 992,60 zł) pomniejszone o środki wydatkowane przez Zarząd OM w roku 2014 z puli środków pozyskanych z tytułu 1% i nieprzypisanych żadnemu kołu (430,40 zł).

Środki nieprzypisane jednostkom OM pozostające w gestii Zarządu OM Środki niewykorzystane w 2013 i przechodzące na 2014 Pozyskane w 2014 Razem do wykorzystania w 2014 Wykorzystane w 2014 (do 1.11.2014) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2014
21 922,67 zł 2 992,67 zł 24 915,27 zł 430,40 zł 24 484,87 zł

Zarząd Oddziału ze względu na fakt anonimowego przekazywania środków przez Urzędy Skarbowe oraz interwencje wielu Darczyńców z przykrością musi zrezygnować z publikowania imiennych list Darczyńców, gdyż nie dałoby się stworzyć pełnej listy, a część Darczyńców deklarująca środki na Koła/Kluby Oddziału zastrzegła anonimowość. Skarbników Kół pragnących zasięgnąć bliższe informacje zapraszamy na posiedzenia Zarządu.

1% podatku – podsumowanie wpłat w roku 2013

W tym roku Darczyńcy przekazali na rzecz Oddziału 10 876,90 zł

Serdecznie dziękujemy

Spośród przekazanych 10 876,90 zł z konkretną deklaracją celu (np. działalność konkretnej jednostki OM) zostało przekazane 9 726,50 zł pozostałe 1 150,40 zł zostało przekazane na rzecz OM bez konkretnej deklaracji celu.

Poniższa tabela prezentuje kwoty do dyspozycji kół/klubów oraz jednostek OM, z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Koło / Jednostka OM Środki nie wykorzystane w 2012 i przechodzące na 2013 Pozyskane w 2013 Razem do wykorzystania w 2013 Wykorzystane w 2013 (do 1.11.2013r.) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2013 r.
1 1 940,34 zł 828,90 zł 2 769,24 zł 433,79 zł 2 335,45 zł
7 30,00 zł 150,70 zł 180,70 zł 51,00 zł 129,70 zł
9 –   zł –   zł –   zł –   zł –   zł
Podwilk+11 1 636,90 zł 1 396,00 zł 3 032,90 zł 389,06 zł 2 643,84 zł
Łopienka+16 2 365,23 zł 2 817,80 zł 5 183,03 zł 1 866,53 zł 3 316,50 zł
Nieznajowa+18 196,90 zł 243,60 zł 440,50 zł 52,50 zł 388,00 zł
23 2 216,59 zł 2 429,20 zł 4 645,79 zł 649,53 zł 3 996,26 zł
26 956,23 zł 117,00 zł 1 073,23 zł –   zł 1 073,23 zł
44 89,34 zł 542,80 zł 632,14 zł –   zł 632,14 zł
69 93,30 zł 100,50 zł 193,80 zł –   zł 193,80 zł
KINO 1 107,20 zł 1 100,00 zł 2 207,20 zł –   zł 2 207,20 zł
Razem 10 632,03 zł 9 726,50 zł 20 358,53 zł 3 442,41 zł 16 916,12 zł

Ponadto OM PTTK dysponuje nieprzypisanymi do jednostek organizacyjnych środkami pozyskanymi z tytułu 1% podatku w wysokości 23 001,03 zł. Składają się na to środki niewykorzystane 2012 roku (21 946,38 zł), środki pozyskane w 2013 roku bez określenia jednostki organizacyjnej (1 150,40 zł) pomniejszone o środki wydatkowane przez Zarząd OM w roku 2013 z puli środków pozyskanych z tytułu 1% i nieprzypisanych żadnemu kołu (95,75 zł).

Środki nieprzypisane jednostkom OM pozostające w gesti Zarządu OM Środki nie wykorzystane w 2012 i przechodzące na 2013 Pozyskane w 2013 Razem do wykorzystania w 2013 Wykorzystane w 2013 (do 1.11.2013r.) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2013 r.
21 946,38 zł 1 150,40 zł 23 096,78 zł 95,75 zł 23 001,03 zł

Zarząd Oddziału ze względu na fakt anonimowego przekazywania środków przez Urzędy Skarbowe oraz interwencje wielu Darczyńców z przykrością musi zrezygnować z publikowania imiennych list Darczyńców, gdyż nie dało by się stworzyć pełnej listy, a część Darczyńców deklarująca środki na Koła/Kluby Oddziału zastrzegła anonimowość. Skarbników Kół pragnących zasięgnąć bliższe informacje zapraszamy na posiedzenia Zarządu.

1% podatku – podsumowanie wpłat w roku 2012

W tym roku Darczyńcy przekazali na rzecz Oddziału 10 439,39 zł

Serdecznie dziękujemy

Spośród przekazanych 10 439,39 zł z konkretną deklaracją celu (np. działalność konkretnej jednostki OM) zostało przekazane 9 398,87 zł pozostałe 1 040,52 zł zostało przekazane na rzecz OM bez konkretnej deklaracji celu.

Poniższa tabela prezentuje kwoty do dyspozycji kół/klubów oraz jednostek OM, z  uwzględnieniem środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Koło / Jednostka OM Środki nie wykorzystane w 2011 i przechodzące na 2012 Pozyskane w 2012 Razem do wykorzystania w 2012 Wykorzystane w 2012 (do 1.11.2012r.) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2012 r.
1 852,47 zł 1 428,70 zł 2 281,17 zł 264,83 zł 2 016,34 zł
7 -118,10 zł 148,10 zł 30,00 zł –   zł 30,00 zł
9 –   zł –   zł –   zł –   zł –   zł
Podwilk+11  2 602,04 zł 999,50 zł 3 601,54 zł 1 964,64 zł 1 636,90 zł
Łopienka+16 1 487,44 zł 2 862,80 zł 4 350,24 zł 1 985,01 zł 2 365,23 zł
Nieznajowa+18 259,70 zł 167,20 zł 426,90 zł 230,00 zł 196,90 zł
23 2 621,13 zł 2 209,20 zł 4 830,33 zł 2 613,74 zł 2 216,59 zł
26 664,95 zł 291,28 zł 956,23 zł – zł 956,23 zł
44 181,59 zł – zł 181,59 zł – zł 181,59 zł
69 93,30 zł – zł 93,30 zł – zł 93,30 zł
KINO 90,00 zł 1 017,20 zł 1 107,20 zł – zł 1 107,20 zł
Razem 8 459,63 zł 9 398,87 zł 17 858,50 zł 7 058,22 zł 10 800,28 zł

Ponadto OM PTTK dysponuje nieprzypisanymi do jednostek organizacyjnych środkami pozyskanymi z tytułu 1% podatku w wysokości 21 946,38 zł. Składają się na to środki niewykorzystane 2011 roku (22 304,86 zł), środki pozyskane w 2012 roku bez określenia jednostki organizacyjnej (1 040,52 zł) pomniejszone o środki wydatkowane przez Zarząd OM w roku 2012 z puli środków pozyskanych z tytułu 1% i nieprzypisanych żadnemu kołu (1 399,00 zł).

Środki nieprzypisane jednostkom OM pozostające w gesti Zarządu OM Środki nie wykorzystane w 2011 i przechodzące na 2012 Pozyskane w 2012 Razem do wykorzystania w 2012 Wykorzystane w 2012 (do 1.11.2012r.) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2012 r.
22 304,86 zł 1 040,52 zł 23 345,38 zł 1 399,00 zł 21 946,38 z

Zarząd Oddziału ze względu na fakt anonimowego przekazywania środków przez Urzędy Skarbowe oraz interwencje wielu Darczyńców z przykrością musi zrezygnować z publikowania imiennych list Darczyńców, gdyż nie dało by się stworzyć pełnej listy, a część Darczyńców deklarująca środki na Koła/Kluby Oddziału zastrzegła anonimowość. Skarbników Kół pragnących zasięgnąć bliższe informacje zapraszamy na posiedzenia Zarządu.