http://obiekty.pttk.pl/start.php?co=bn/obiekt&id=14

Baza namiotowa „Madejowe Łoże” położona jest nieopodal miejscowości Podwilk, zaś jej nazwa pochodzi od szczytu Madejowa, pod którym jest zlokalizowana. Baza znajduje się na terenie Orawy – krainy historyczno-etnograficznej rozciągającej się od Babiej Góry aż po Tatry. Historia Orawy jest bardzo burzliwa. Ostatecznie ustalona po II wojnie światowej granica polsko-czechosłowacka (obecnie polsko-słowacka) przedzieliła ten region na dwie części. Baza, mimo iż nie leży na głównych szlakach, ani w najwyższy partiach gór, może być świetnym miejscem wypadowym w Beskid Żywiecki oraz Tatry zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie.

Od początku swojego istnienia (1989 r.) baza związana była z Studenckim Klubem Górskim działającym na Uniwersytecie Warszawskim. W swoich początkach należała oficjalnie do Oddziału Uniwersyteckiego PTTK w Warszawie. Po rozwiązaniu tegoż oddziału, SKG przeniosło się do Oddział Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie i działało jako koło nr 11. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku SKG zostało zarejestrowano jako niezależne stowarzyszenie. Baza cały czas formalnie prowadzona jest przez OM PTTK w Warszawie, choć w praktyce prowadzą ją głównie członkowie stowarzyszenia SKG. Dzięki temu baza funkcjonuje do dziś i pozwala kolejnym pokoleniom turystów poznawać wyjątkową krainę jaką jest Orawa.

materiał ukazał się w zeszytach krajoznawczych „Mazowsze” nr 7, str 39