http://www.nieznajowa.obozy.pl/

Chatka w Nieznajowej położona jest na terenie Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim. Nieznajowa to wieś, której mieszkańcy zostali wysiedleni w latach 40-tych ubiegłego wieku. Obecnie znajduje się tutaj tylko kilka zabudowań. Nie ma już starej drewnianej cerkwi. Niewielu pozostało świadków przeszłości. Kapliczki, cmentarne krzyże, resztki zabudowań porosła trawa. Tylko rzeka Wisłoka płynąca przez środek Nieznajowej pamięta jeszcze dawnych łemkowskich mieszkańców tamtych terenów.

Historia chatki studenckiej w Nieznajowej sięga 1989 r., kiedy grupa studentów z koła PTTK nr 18 przy Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej zapragnęła prowadzić swoje własne schronisko. Wybór padł na Nieznajową. Umowa dzierżawna formalnie została podpisana między nadleśnictwem a OM PTTK. W kolejnych latach osoby opiekujące się chatką założyły Stowarzyszenie Miłośników Nieznajowej, a koło nr 18 z powodu braku działalności zostało skreślone z ewidencji Oddziału w 2005 r. W 2009 r. po dokładnej analizie dokumentów okazało się, iż formalnie na mocy umowy z 1989 r. obiekt cały czas dzierżawiony jest przez Oddział Międzyuczelniany. W związku z powyższym Zarząd OM oraz Zarząd Stowarzyszenie Miłośników Nieznajowej postanowiły uporządkować sytuację prawną chatki. Reaktywowane zostało koło nr 18 przy OM PTTK w Warszawie, które oficjalnie opiekuje się obiektem.

materiał ukazał się w zeszytach krajoznawczych „Mazowsze” nr 7, str 40