Łopienka to nazwa doliny u podnóża szczytu Łopienik oraz nieistniejącej wsi, która kiedyś znajdowała się na tych terenach. Wieś powstała już w XVI w. za sprawą rodu Balów. Mimo swojej bogatej historii, jak większość bieszczadzkich wiosek została wysiedlona w latach 40-tych ubiegłego wieku. Dziś w dolinie Łopienki możemy podziwiać murowaną cerkiew, która, pomimo wysiedleń oraz dewastacji w pierwszych latach PRL-u, wygląda dziś jak nowa. To wszystko dzięki grupie pasjonatów, którzy przez wiele lat zajmowali się odbudową cerkwi. Baza namiotowa w Łopience powstała w 1982 r. Inicjatorem jej założenia był Akademicki Klub Turystyczny SGGW – koło nr 16 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie. Baza do dziś prowadzona jest przez ten klub. SGGW, jako dzierżawca terenu, wspiera działalność bazy zarówno w wymiarze finansowym, jak i organizacyjnym. Baza namiotowa w Łopience stanowi doskonały punkt wypadowy na górskie wycieczki. Warto wejść na Łopiennik oraz Korbanię albo udać się na wycieczkę do rezerwatu „Sine Wiry”.

materiał ukazał się w zeszytach krajoznawczych „Mazowsze” nr 7, str 38