Studencka Baza Noclegowa obejmuje dwa typy obiektów – bazy namiotowe oraz chatki. Różnice między obiektami obu tych typów dotyczą przede wszystkim warunków oraz infrastruktury udostępnianej turystom. Bazy namiotowe to obiekty sezonowe, czynne wyłącznie w okresie wakacyjnym. Na bazach turysta może przenocować we własnym namiocie lub też, jeśli takiego nie posiada, w jednym z namiotów bazowych. Warunki pobytu są dość spartańskie. Dla turystów dostępne są wiaty, piec oraz miejsce do przygotowywania posiłków. Urządzenia sanitarne ograniczają się do latryny oraz potoku. Chatki to obiekty przypominające w pewien sposób schroniska turystyczne. Większość z nich działa w wakacje oraz okresowo w innych terminach (głównie w czasie weekendów oraz ferii akademickich), zależnie od zapotrzebowania oraz możliwości czasowych prowadzących. W chatkach nie ma bufetu. Posiłki przygotowywane są we własnym zakresie, a turyści mogą skorzystać z kuchni, w której najczęściej stoi piec kuchenny. Większość chatek nie ma bieżącej wody, a niektóre nawet prądu. Warunki do spania to najczęściej drewniane prycze oraz materace – wymagane jest posiadanie własnego śpiwora.

Z kart historii

Studencka Baza Namiotowa jest dzisiaj immanentnym elementem specyficznej gałęzi turystyki – turystyki akademickiej. Początki zorganizowanej turystyki akademickiej związane są z założeniem w 1906 r. Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie. Od samego początku ruch ten wyróżniał się swoją specyfiką na tle pozostałych środowisk turystycznych. Tak było przez kolejne lata, tak jest również i dzisiaj. Z biegiem czasu środowisko akademickie zmieniło się razem z otaczającą rzeczywistością, przeżywając największy rozkwit działalności w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Turystyka stanowiła wtedy odskocznię od szarej, trudnej rzeczywistości. W okresie tym działało również najwięcej turystycznych obiektów noclegowych prowadzonych przez środowisko akademickie. Obecnie, według danych Komisji Akademickiej ZG PTTK, działa 14 studenckich baz namiotowych oraz 26 chatek.
Warszawskie środowisko akademickie od lat ma duży wkład w prowadzenie studenckich obiektów noclegowych. Większość z nich umiejscowionych jest lub było w Beskidzie Niskim i Bieszczadach – miejscach szczególnie bliskich sercu środowiska warszawskiego. Znaczna część z tych obiektów jest lub była związana z Oddziałem Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie. Obecnie Oddział odpowiada za trzy z nich: dwie bazy namiotowe („Łopienka” i „Madejowe Łoże”) oraz chatkę w Nieznajowej.

Rafał Kwatek

materiał ukazał się w zeszytach krajoznawczych „Mazowsze” nr 7 str: 37-38