Wybory do komisji programowych

W ostatni wtorek października (25 października) o godzinie 19.00 na Wydziale Transportu PW odbędą się wybory do Komisji Programowych Oddziału Międzyuczelnianego PTTK.  W kończącej się kadencji mamy następujące Komisje:
– Komisja ds. OT
– Komisja Turystyki Górskiej
– Komisja Turystyki Pieszej
– Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami
– Komisja Turystyki Jaskiniowej
– Komisja Imprez na Orientację
– Komisja Turystyki Kolarskiej
– Komisja Ochrony Przyrody
– Komisja Turystyki Motorowej
– Komisja Turystyki Narciarskiej
– Komisja Turystyki Kajakowej

Więcej informacji na temat działalności Komisji można znaleźć na stronie: http://om.pttk.pl/komisje/

Oczywiście można zgłosić się (i zostać wybranym) do więcej niż jednej Komisji. Jeśli uważacie, że potrzebne są jeszcze jakieś komisje, również bardzo proszę o zgłaszanie takich pomysłów. Oczywiście, jeśli uważacie, że istnienie jakiejś komisji jest zbędne. również proszę o zgłoszenie.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do 23 października (niedziela) na adres mailowy patryk.kociecki(malpa)gmail.com