Składy Władz

Władze w kadencji 2016/2018

10 maja 2016 r. Walny Zjazd OM wybrał nowe władze:

Zarząd
Prezes Patryk Kocięcki
Wiceprezes Anna Natusiewicz
Wiceprezes Barbara Szmyt
Członek Natalia Zyśk
Członek Tomasz Łaski
Skarbnik Bogdan Leśnik
Sekretarz Jerzy Antychowicz

Z członkami Zarządu Oddziału można się skontaktować poprzez e-mail: info( @ )om.pttk.pl , a bezpośrednio ze skarbnikiem pod tym adresem poczty elektronicznej: skarbnik( @ )om.pttk.pl

Komisja Rewizyjna
Prezes Szymon Bijak
Wiceprezes Rafał Kwatek
Sekretarz Wojciech Nowicki
Członkowie Helena Kossowska
Magdalena Senderowska
Przemysław Bala
Marcin Tysler

Z członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału międzyuczelnianego można skontaktować się pod adresem: komisja.rewizyjna.OM@WYTNIJANTYSPAM.gmail.com

Sąd Koleżeński
Prezes Karolina Linek
Wiceprezes Michał Pluta
Sekretarz Joanna Kiełczewska
Członkowie Justyna Andrulewicz
Angelika Długosz
Kinga Kozłowska
Karolina Pawlak
Ryszard Wilk
Łukasz Wódkowski