Składy Władz

Władze w kadencji 2018/2020

W dniu 29 maja 2018 r. zostały wybrane następujące władze OM:

Zarząd
Prezes Jerzy Antychowicz
Wiceprezes Barbara Szmyt
Wiceprezes Tomasz Łaski
Członek Krzysztof Jęda
Członek Dariusz Mazurek
Skarbnik Bogdan Leśnik
Sekretarz Wojciech Nowicki

Z członkami Zarządu Oddziału można się skontaktować poprzez e-mail: info( @ )om.pttk.pl , a bezpośrednio ze skarbnikiem pod tym adresem poczty elektronicznej: skarbnik( @ )om.pttk.pl

Z członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału międzyuczelnianego można skontaktować się pod adresem: komisja.rewizyjna.OM( @ ).gmail.com