Podział Zadań

Patryk Kocięcki – prezes

Zadania:

 1. organizacja zebrań Zarządu
 2. nadzór merytoryczny nad Biurem Weryfikatu
 3. koordynacja pracy Zarządu OM
 4. nadzór merytoryczny nad weryfikatem
 5. kontakt z ZG PTTK i innymi jednostkami PTTK
 6. administrowanie om_info
 7. kontakt z US
 8. kontakt z KRS

Ania Natusiewicz – wiceprezes

Zadania:

 1. nadzór nad współpracownikami Zarządu
 2. nadzór merytoryczny nad komisjami programowymi OM
 3. rozliczanie wydatków kół z 1%, z naciskiem na imprezy INO
 4. przygotowywanie i publikacja sprawozdania finansowego
 5. nadzór nad finansami imprez OM oraz innymi kasami
 6. nadzór finansowy nad biurem weryfikatu
 7. nadzór finansowy nad bazami
 8. odbiór i dostarczanie korespondencji do ZG

Barbara Szmyt – wiceprezes

Zadania:

 1. publikacja na stronach OM informacji o zebraniach Zarządu
 2. administrowanie om_zarząd
 3. archiwizowanie dokumentów OM
 4. odbieranie listów z info@om.pttk.pl
 5. odbierania zgłoszeń i rozliczeń imprez

Bogdan Leśnik – skarbnik

Zadania:

 1. rozliczanie wydatków kół z 1%
 2. przygotowywanie i publikacja sprawozdania finansowego
 3. nadzór nad finansami imprez OM oraz innymi kasami
 4. nadzór finansowy nad biurem weryfikatu
 5. nadzór finansowy nad bazami
 6. kontakt z US
 7. archiwizowanie dokumentów OM – finansowe
 8. zakup i dystrybucja znaczków PTTK
 9. zarządzanie kontami bankowymi, kontakt z bankiem oraz przygotowywanie wyciągów z kont
 10. współpraca z księgowym OM, przekazywanie dokumentów
 11. przechowywanie dokumentów finansowych za aktualny rok
 12. odbieranie listów z adresu skarbnik@om.pttk.pl
 13. nadzór nad kołami OM – terminowości przesyłania zestawień sprzedaży składek

Jerzy Antychowicz – sekretarz

Zadania:

 1. prowadzenie archiwum elektronicznego
 2. archiwizowanie dokumentów OM – aktualnej kadencji zarządu
 3. przygotowywanie TKO oraz koordynacja odbierania TKK z kół
 4. przygotowywanie i publikacja sprawozdania merytorycznego
 5. przygotowanie sprawozdań dla GUSu
 6. przechowywanie aktualnych uchwał i sprawozdań
 7. protokołowanie zebrań oraz przygotowywanie pism i uchwał oraz przekazywanie do publikacji na stronie OM
 8. kontakt i nadzór nad kołami OM
 9. przygotowanie centralnego rejestru uprawnień

Tomasz Łaski – członek zarządu

Zadania:

 1. publikacja na stronach OM informacji o zebraniach Zarządu
 2. zarządzanie profilem na Facebook’u

Natalia Zyśk – członek zarządu

Zadania:

 1. nadzór merytoryczny nad bazami
 2. przechowywanie umów o wolontariacie za aktualny rok i archiwalny
 3. archiwizowanie dokumentów OM – dokumenty kursu OT, Umów o Wolontariacie