UWAGA: zmiana adresu korespondencyjnego

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulega adres korespondencyjny Oddziału. Nowy adres to:
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
Skrytka pocztowa 31
00-001 Warszawa 1

Wszelką korespondencję, w tym do Terenowego Referatu Weryfikacyjnego, prosimy kierować pod ww. adres.