Sprawozdanie Zarządu OM 2016-18

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego za kadencję 2016-18. Pełny tekst tutaj. (v4 2018.05.28.)