Spotkanie Zarządu Oddziału

Informujemy, że kolejne spotkanie ZOMu planowane jest na 25 lutego br., na godz. 19.30 (formuła zdalna, przez platformę MS Teams). Osoby pragnące wziąć w nim udział proszone są
o podanie poprzez e-mail info@om.pttk.pl imienia i nazwiska, numeru Koła oraz tematu
do poruszenia.