Wolontariat

Kierownictwo i kadrę imprez turystycznych organizowanych lub współorganizowanych pod egidą Oddziału Międzyuczelnianego mogą stanowić jedynie osoby posiadające uprawnienia kadry programowej PTTK, które podpisały z OM PTTK umowę o wolontariacie.

W dziale: dokumenty dostępna jest umowa o wolontariacie oraz prezentacja dla wolontariuszy dotycząca m.in. działalności OMu, praw i obowiązków wolontariusza OM PTTK, organizacji imprez w OM PTTK, Ubezpieczenia, zasad korzystania z 1% podatku.

Członkowie PTTK posiadający aktualną legitymację członkowską z opłaconą składką zostali objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach zgłoszonej imprezy.

Dlatego też, aby ubezpieczenie zadziałało niezbędne jest wypełnienie kilku formalności:

    1. prowadzenie przez koła dokładnego rejestru sprzedawanych znaczków (KOMU i KIEDY, czyli: imię, nazwisko, adres, nr leg.PTTK, rodzaj znaczka U/N, data sprzedaży znaczka na rok bieżący) – listy takie należy sporządzać w cyklach miesięcznych i po zakończeniu miesiąca przekazywać do Zarządu Oddziału (np. mailem na adres: info@om.pttk.pl
    2. Za imprezę turystyczną organizowanych przez Oddział Międzyuczelniany, uznana będzie taka impreza, która zostanie wcześniej zgłoszona i zarejestrowana w Zarządzie Oddziału. Rejestr imprez, do którego wpisywane są imprezy turystyczne, organizowane przez jednostki organizacyjne zrzeszone w OM prowadzony jest przez Zarząd Oddziału
    3. Po zakończeniu imprezy należy przesłać krótkie merytoryczne podsumowanie imprezy, oraz w przypadku gdy impreza nie była samofinansowana przez uczestników, tzn. były zbierane pieniądze przez organizatora, należy dołączyć rozliczenie finansowe imprezy, w przeciwnym wypadku wystarczy dołączyć oświadczenie kierownika o pokryciu wszystkich kosztów przez uczestników we własnym zakresie). Przypominam, iż w związku z posiadanym statusem Organizacji Pożytku Publicznego przez OM żadna impreza nie może być organizowana dla osiągnięcia zysku.Nie jest wymagane dokładne, księgowe rozliczenie wraz z zapisami na kontach, a proste zestawienie kosztów i ew. wpłat (ich źródeł, oraz wydatków, czyli na co zostały wydane zebrane pieniądze).

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia (w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz niezbędne formularze) znajdują się na stronie: http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/.