Komisja Turystyki Pieszej

Małgorzata Gładyś-Kwatek (P)
Rafał Kwatek
Piotr Nawalany
Patryk Kocięcki
Małgorzata Kazimierczak
Ryszard Wilk – Przewodniczący Zespołu Znakarskiego