Komisja Turystyki Kwalifikowanej

Komisja Turystyki Kwalifikowanej (Turystyki Pieszej, Górskiej, Kolarska, Ochrony Przyrody oraz Narciarska):

Ryszard Wilk – przewodniczący
Piotr Nawalny – vice przewodniczący
Zuzanna Malanowska – sekretarz
Rafał Starościk – członek
Piotr Szulewski – członek