Komisja Turystyki Kajakowej

W kadencji 2016-18 komisja nie została powołana.